บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อฝ่ายขาย  โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226, 4320, 4310, 4417, 4334, 5232  โทรสาร 0-2662-0919

www.nanmeebooks.com