Go Genius School สถาบันพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และทักษะชีวิตที่สำคัญ ด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 3 หลักสูตร Kiddy Genius อัจฉริยะปั้นได้เริ่มจากปฐมวัย Science Experiment Classroom ห้องเรียนทดลองวิทย์ Maths-whizz เซียนคณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และทักษะชีวิตที่สาคัญ

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเด็ก ๆ ตั้งแต่ 3 – 13 ปี ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร

STEM CAMP 2016 (เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 6 – 11 ปี)

STEM CAMP: สนุกกับค่ายวิทย์-คณิต ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ความรู้ พร้อมการลงมือปฏิบัติแบบ Hands-on เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ในทุกปิดเทอม

 

หลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สนุก เข้าใจง่าย ลงมือปฏิบัติและทำการทดลองจริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งฝึกการแก้โจทย์ปัญหา การตั้งคำถาม การสังเกต กระบวนการคิดเป็นลำดับขั้นตอน และสามารถเชือมโยงกับชีวิตจริงได้

 

สถานที่จัดแคมป์:อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 31

 

 

 

กำหนดการ:

(เต็มแล้ว)คอร์สที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2559 (ดาวน์โหลดตารางแคมป์)

(เต็มแล้ว)คอร์สที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 (ดาวน์โหลดตารางแคมป์)

คอร์สที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 1 เมษายน 2559 (ดาวน์โหลดตารางแคมป์)

คอร์สที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559 (ดาวน์โหลดตารางแคมป์)

คอร์สที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2559 (ดาวน์โหลดตารางแคมป์)

เวลา: 09.00 – 16.00 น. ของทุกวัน

ราคา: คอร์สละ 5,950 บาท

 

Promotion:

รับสิทธิเป็นสมาชิก Nanmeebooks Family Club ฟรี ตลอดชีพ

สิ่งที่ได้รับ:

1. สื่อวิทยาศาสตร์สำหรับน้อง ๆ จำนวน 4 ชิ้น (สื่อจากประเทศญี่ปุ่น)

2. ผลการทำแบบทดสอบและพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Maths-whizz จากประเทศอังกฤษ

3. อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 8 มื้อ

ประโยชน์จากที่ได้รับจากค่ายนี้:

1. วิทยาศาสตร์ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องท่องจำ เรียนรู้ด้วยระบบ Hannds-on ลงมือปฏิบัติ

การทดลองด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม คิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญต่อยอดการศึกษาในอนาคต

2. คณิตศาสตร์ น้อง ๆ จะได้ทำ Pretest เพื่อหาอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths-Age) เป็นรายบุคคล  พัฒนาทักษะและทำให้เข้าใจ

หลักการทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยการทำแบบฝึกหัด online รายบุคคล และด้วยกิจกรรม Hands-on สนุกกับบทเรียน

animation ที่เข้าใจง่าย เนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

คุณปุญญิศา (ครูจอย) โทร.09-2223-3955,

e-mail;poonyisa@nanmeebooks.com, ID Line:gogeniusschool

หรือ คุณสาริสา โทร.091-557-9100, 02-662-3000 ต่อ 1947 ,

e-mail;sarisa@nanmeebooks.com, ID Line:sariauy

 

คลิกสมัครเรียน

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา1-6 ด้วยกิจกรรม Hands-on จากประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนา Brain, Body and Mind ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาทักษะอื่นๆ ในอนาคต

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา 1-6 เป็นรายบุคคล ด้วย บทเรียน on line ที่ได้รางวัลด้านการศึกษาสำคัญๆ จากประเทศอังกฤษ

ตารางกิจกรรม

ติดต่อ Go Genius School
โทร.0-2662-3000 ต่อ 4441
E-mail:.info@gogeniusschool.com

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 อาคารนานมีบุคส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Go Genius School สาขาพาราไดซ์ โทร. 0-2746-0127 หรือ 09-2223-3955

ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์: www.gogeniusschool.com
และ www.nanmeebooks.com

Login