หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม

ค่ายผู้นำการอ่าน “ผู้นำการอ่าน สร้างสรรค์ยอดนักคิด เนรมิตกิจกรรมการเรียนรู้

นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 15”

27 เม.ย. 2559 วันแรกของค่ายผู้นำการอ่าน

 

27 เม.ย. 2559

วันแรกของค่ายผู้นำการอ่าน นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15 ซึ่งคัดนักเรียนยอดนักอ่านจากทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือก เป็นสุดยอดผู้นำการอ่าน จากกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการอ่ารและการเรียนรู้  ทั้งกิจกรรม “การนำเสนอและสาธิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนได้ทำในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด”  และสนุกสนานกับกิจกรรมแรลลี่การอ่าน

 

28 เม.ย. 2559 วันที่สองของค่ายผู้นำการอ่าน

 

28.เม.ย. 2559

วันที่ 2 ในค่ายผู้นำการอ่าน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน นักอ่านจาก กิจกรรมกลุ่ม “เรื่องเล่าจากหนังสือ”  ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทแนะนำหนังสือ ให้น่าสนใจ  ต่อยอดจากการอ่านด้วย กิจกรรม”การเขียนเรื่องสั้น”   และกิจกรรม “เรียนรู้ตามฐานปฎิบัติการ 5 ฐาน” นอกจากนักเรียนจะได้เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนำกลับไปใช้ในโรงเรียนแล้วยังได้ความสนุกสนานจากวิทยากรอีกด้วย

 

28 เม.ย. 2559 วันสุดท้ายของค่ายผู้นำการอ่าน

29 เม.ย. 2559

วันสุดท้ายของการเข้าค่ายผู้นำการอ่าน สนุกและอร่อยไปกับกิจกรรมเชฟกระทะเหล็กจากฝีมือนักเรียนผู้นำการอ่าน และกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “ผู้นำการอ่านสร้างสรรค์ยอด นักคิด เนรมิตกิจกรรมเรียนรู้ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15”  ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งได้แก่

ระดับประถมศึกษา

รางวัลที่ 1ด.ช.วิษณุพร  อินสมุทร โรงเรียนดรุณรัตน์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลที่ 2 ด.ญ.จีรัชยา  คาดบัว โรงเรียนอนุบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

รางวัลที่ 3 .ด.ช.มูฮัมหมัดวินดาล  แจกอม๊ะ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จ.กระบี่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ 1 ด.ช.เจษฎา เรือนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม

รางวัลที่ 2 ด.ญ.จันทกานต์ ดำเวียงคำ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)  สมุทรสาคร

รางวัลที่  3 ด.ช.สิรักษ์ ดีวี โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  จ. ฉะเชิงเทรา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ 1 น.ส.กฤติยา รักโชติ โรงเรียนแม่พระฟาติมา   จ. กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่  2 น.ส.กัญญาณัฐ ถนอมวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   จ. กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่  3 น.ส. พิชญานิน วงษ์บุตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   จ. ชัยภูมิ

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558

27 เม.ย. 2559

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมในโครงการรีดดิ้งคลับ ปี 15 ปีการศึกษา 2558