หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน นิทรรศการและกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

ติดต่อฝ่ายโครงการ: คุณนิตยา ครุผาด

โทร: 0-2662-3000 ต่อ 4425

โทรสาร: 0-2662-0919

อีเมล: nmbrc@nanmeebooks.com

Line: aimchaim

ไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือสมัครโดยตรงที่เว็ปไซต์:

www.nanmeebooksreadingclub.com

 

สมัครประกวดกิจกรรม Online Download ใบสมัคร
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน นิทรรศการและกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com