หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
สอบ​ถาม​เพิ่ม​เติม หรือ​สมัคร​เข้า​ร่วม​โครงการ ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 โทรสาร 0-2662-0919 e-mail: nmbrc@nameebooks.com หรือสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com