หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559
 • เปิดรับผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือภาพนิ่ง “แนะนำหนังสือในดวงใจ”
 • ประกาศผลช่วงเดือนมีนาคม 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)
4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

 

 • รางวัลสำหรับครูและโรงเรียน “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน   ยอดเยี่ยมระดับประเทศ”
 • รางวัลสำหรับนักเรียน “นักเรียนผู้นำการอ่านยอดเยี่ยมระดับ   ประเทศ” จำนวน 100 คน
5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)
3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559
 • เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด “การจัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน” หนังสือประเภทส่งเสริมคุณธรรมความดีงาม และ   สร้างแรงบันดาลใจ (กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู)มิถุนายน-30 ตุลาคม 2559
 • ครู/บรรณารักษ์จัดมุมหนังสือและนิทรรศการในห้องสมุด    ห้องเรียน หรือบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนตามความเหมาะสมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ
  พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2559
 • ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มสะสมผลงานการประกวด
  “จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน”
 • ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มสะสมผลงานการประกวด
  “จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”

 

 •  มอบรางวัล “ครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับ   ประเทศ” และประกาศรายชื่อ“นักเรียนผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม   ระดับประเทศ”
 •  อบรมครู การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560

 

 • นักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์สูงสุด  จำนวน 100 คนจะได้เข้าค่ายผู้นำการอ่านที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) ฟรี
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559
3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559
5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)
6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
 • นักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์สูงสุด  จำนวน 100 คนจะได้เข้าค่ายผู้นำการอ่านที่ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2559 3. กิจกรรมแข่งขันสำหรับครู/บรรณารักษ์ เมษายน-30 มิถุนายน 2559 4. คัดเลือกและพิจารณาผลงาน 
(ครู/นักเรียน) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 5. ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) 6. เข้าค่ายผู้นำการอ่าน เมษายน 2560