หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี)

แผ่นภาพสำหรับนำไปใช้กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนานมีบุ๊คส์ได้จัดเตรียมไฟล์ภาพสำหรับพิมพ์ Inkjet ไว้ให้ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

เพียงใส่หัสที่ท่านได้รับและทำการ Login ก็จะสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดภาพนิทรรศการที่ต้องการได้

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งนานมีบุ๊คส์ได้จัดเตรียมสื่อเสริมความรู้ไว้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทางโรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพียงใส่หัสที่ท่านได้รับและทำการ Login ก็จะสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดสือเสริมการเรียนรู้ที่ต้องการได้

โอกาสดีสำหรับทุกโรงเรียนมาถึงแล้ว นักเรียนของท่านสามารถเข้าถึงหนังสือดีมีคุณค่าทางความรู้ของนานมีบุ๊คส์ แบบถึงที่ถึงโรงเรียนได้แล้ววันนี้

เพียงท่านแสดงความจำนงมาที่ฝ่ายจัดกิจกรรม Booksfair ของนานมีบุ๊คส์ เพื่อไปออกบูธแนะนำหนังสือคุณภาพดีในราคาพิเศษ ณ โรงเรียนของท่าน

โดยสามารถสั่งจองการจัดกิจกรรม Bookfair ได้ล่วงหน้า ด้วยการกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่าง หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่

คุณแสงเดือน  เรืองชัย  โทร. 02-662-3000 ต่อ 1555 มืถือ 088-874-4102 e-mail: saengduen@nanmeebooks.com

คุณอุมา เรียงแก้ว โทร. 02-662-3000 ต่อ 4324 มือถือ 091-556-0708, 086-569-3552 e-mail : uma@nanmeebooks.com

โทรสาร . 02-662-0919 หรือ 02-662-1172

เจ้าหน้าของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อนัดหมายเกี่ยวกับตารางเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมในลำดับต่อไป

หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)
แผ่นภาพสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงในนิทรรศการของโรงเรียน (ดาวน์โหลดฟรี) กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน คุณครูสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้ (ดาวน์โหลดฟรี)