หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

โรงเรียนได้รับสิทธิ์ในการซื้อ “สมุดบันทึกรักการอ่าน” ในราคาต้นทุน และสามารถสั่งพิมพ์พิเศษสำหรับแต่ละโรงเรียน

สมุดบันทึกรักการอ่าน สำหรับนักเรียนมี 3 ระดับ คือ

 

1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท 3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท

• ขนาดรูปเล่ม 19 x 19 ซม. จำนวน 32 หน้า

  ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี

  บันทึกการอ่านได้ 21 เล่ม

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือพิมพ์ 4 สี

  เพื่อติดในสมุดบันทึกรักการอ่านของนักเรียน

  เมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษเพื่อไปซื้อหนังสือ

  ที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

 

 

• ขนาดรูปเล่ม 14.3 x 21 ซม. จำนวน 64 หน้า

  ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี

  บันทึกการอ่านได้ 50 เล่ม

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือพิมพ์ 4 สี

  เพื่อติดในสมุดบันทึกรักการอ่านของนักเรียน

  เมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษเพื่อไปซื้อหนังสือ

  ที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท

• ขนาดรูปเล่ม 19 x 19 ซม. จำนวน 32 หน้า

  ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี

  บันทึกการอ่านได้ 21 เล่ม

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือพิมพ์ 4 สี

  เพื่อติดในสมุดบันทึกรักการอ่านของนักเรียน

  เมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษเพื่อไปซื้อหนังสือ

  ที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

 

 

พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป

• พิมพ์ชื่อโรงเรียนบนปกหน้าและพิมพ์สารจากผู้บริหาร โรงเรียนบนปกหน้าด้านใน

• กรณีสั่งไม่ถึง 500 เล่ม จะไม่ได้พิมพ์ชื่อโรงเรียนและสารจากผู้บริหารโรงเรียนในสมุดบันทึกรักการอ่าน แต่รูปแบบอย่างอื่นเหมือนแบบที่พิมพ์ชื่อโรงเรียนทุกประการ

หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท 3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท 3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน” สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” 1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ

จำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน”

สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

1. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 ราคาเล่มละ 8 บาท
2. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
3. สมุดบันทึกรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ราคาเล่มละ 8 บาท
พิเศษ! สั่งซื้อตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป