หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนิตยา ครุผาด โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425 โทรศัพท์มือถือ 06-1823-4982 โทรสาร 0-2662-0919

E-mail: nmbrc@nanmeebooks.com

หมายเหตุ* ท่านสามารถเลือกสมัครหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้หรือเลือกทังสองหัวข้อก็ได้เช่นกัน

Submitting Form...

The server encountered an error.

ข้อมูลถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

1. กิจกรรมสำหรับครู

2. กิจกรรมสำหรับนักเรียน

คลิกเลือกสมัครเข้ากิจกรรม

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com