ชีววิทยาขั้นสูง

 • ผู้แปล : กฤติกา ชินพันธ์, รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
ราคา : ฿650.00

เรื่องย่อ

หนังสืออ่านเสริมวิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายถึงมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วนใหญ่ คือ 1. สารเคมีแห่งชีวิต 2. เซลล์ 3. การแลกเปลี่ยนและการลำเลียง 4. วิวัฒนาการและการจำแนก 5.สุขภาพและการเกิดโรค 6. พลังงานและการควบคุม 7.พันธุศาสตร์และเทคโนโลยียีน 8. ระบบนิเวศ รวมทั้งหมด 25 บท แต่ละบทมีสรุปและคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมเนื้อหาส่วนชีววิทยากับการใช้งาน เพื่อให้ผู้อ่านเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ยังมีคำถามบูรณาการซึ่งเป็นข้อสอบของสถาบันการศึกษาชั้นนำในอังกฤษ ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ในระดับสากลและเปิดมุมมองใหม่ๆ มากขึ้น
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160429325
 • ปีที่พิมพ์
 • 2017
 • จำนวนหน้า
 • 504
 • ผู้แปล
 • กฤติกา ชินพันธ์, รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
 • ขนาด (ซม.)
 • 21.5x27.5x2.5
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 850.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
0 Review(s)