อ่านอะไร? : An Arai? by Nanmeebooks

อ่านอะไร? : An Arai? by Nanmeebooks จะช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเงื่อนไขที่คุณเลือก
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  • เลือกกลุ่มประเภทว่าคุณเป็นใคร
  • เลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับอายุใด
  • เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการหรือระบุงบประมาณเพิ่มเติม แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"
  • เพลิดเพลิน! กับสินค้าที่เหมาะกับคุณ และตื่นตะลึงกับความหลากหลายของนานมีบุ๊คส์!