Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 
49 เล่ม
1 2 3 | >| >>
2900-13-1
แบบจำลองเรื่องอวกาศ (Space Science) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 995.00 บาท
 
0030-45-5
ยานสะเทินน้ำสะเทินบก (Hovercraft) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 465.00 บาท
 
0030-48-6
รถใบพัด (Propeller Car) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 375.00 บาท
0030-46-2
รถวิบาก (Buggy) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 745.00 บาท
 
0238-24-2
ชุดทดลองเสียงจากไฟฟ้า Electric Sound (2382D) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 495.00 บาท
0240-01-6
ชุดทดลองสัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 495.00 บาท
8385-93-7
อุปกรณ์การทดลองเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กชุดเล็ก (Electricity&Magnetic Combination Kit) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 1,100.00 บาท
 
0240-01-6
แม่เหล็กยักษ์ (Monster Magnet) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 565.00 บาท
0237-16-0
แบบจำลองไวรัส (Virus) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 625.00 บาท
0237-15-3
แบบจำลองเซลล์แบคทีเรีย (Bacteria Cell) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 625.00 บาท
0237-13-9
แบบจำลองเซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 625.00 บาท
0237-14-6
แบบจำลองเซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 625.00 บาท
0238-64-8
แบบจำลองร่างกายมนุษย์สุดมหัศจรรย์ (Brilliant Biology Models) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 745.00 บาท
 
0000-01-2
แบบจำลองโครงกระดูกมนุษย์ ขนาดใหญ่ (Skeleton with Stand) ( สื่อวิทยาศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : วิทยาศาสตร์
ราคา : 16,450.00 บาท
 
0001-56-9
เกมเส้นทางวิบาก Step Challenge-B (KM1101-32B) ( สื่อปฐมวัย )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวดย่อย : พัฒนาตนเอง
ราคา : 15,950.00 บาท
 
0008-85-0
ชุด พีระมิด 5 ชิ้น (Pyramid) ( สื่อคณิตศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : คณิตศาสตร์พัฒนาสมอง
ราคา : 225.00 บาท
 
0001-84-2
ชุดสร้างรูปจากเงา (ชุดเล็ก) Shadow Outline (S) ( สื่อคณิตศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : คณิตศาสตร์พัฒนาสมอง
ราคา : 2,950.00 บาท
 
0001-83-5
ชุดสร้างรูปจากเงา (ชุดใหญ่) Shadow Outline (L) ( สื่อคณิตศาสตร์ )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวดย่อย : คณิตศาสตร์พัฒนาสมอง
ราคา : 3,850.00 บาท
 
0001-04-0
ตัวต่อภาพแสนสนุกลายป่าไม้ Forest (KC2005) ( สื่อปฐมวัย )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวดย่อย : พัฒนาตนเอง
ราคา : 2,850.00 บาท
 
0001-03-3
ตัวต่อภาพแสนสนุกลายนํ้าทะเล Ocean (KC2004) ( สื่อปฐมวัย )
หมวด : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวดย่อย : พัฒนาตนเอง
ราคา : 2,850.00 บาท
49 เล่ม
1 2 3 | >| >>