1. ผู้จัดการฝ่าย Learning Service (ประเภทธุรกิจ การศึกษา) 1 อัตรา
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • - เพศชาย / หญิง
  • - อายุไม่เกิน 40 ปี
  • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ลักษณะงาน : งานประจำ
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้
  • project management หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รายละเอียดของงาน
  • เรากำลังมองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion
  • และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย พวกเราทำงานกับ
  • เครือข่ายโรงเรียน (อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัว ให้เปลี่ยนทัศนคติ
  • ต่อค่านิยมและวิธีการเรียนรู้
  • ผู้จัดการฝ่าย Learning Service จะนำทีม (และลงมือทำ) ในการออกแบบ
  • บริการการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย
  • และขายบริการให้ถึงเป้า บริหารความสัมพันธ์และความสำเร็จของลูกค้า
  • และสร้างภาคีและโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรการเรียนรู้ บริการการเรียนรู้
  • ของเราครอบคลุมถึง ค่าย workshop อบรมครู โรงเรียนสอนพิเศษ
  • แหล่งเรียนรู้ และระบบติวเตอร์ออนไลน์
  • ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ คือ passion / proactive / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / digital marketing / direct marketing / ภาวะผู้นำ
 2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • - เพศ ชาย/หญิง
  • - อายุไม่เกิน 40 ปี
  • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ลักษณะงาน : งานประจำ
  • ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์บริหารงานการตลาดแบบ
  • Data oriented จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รายละเอียดของงาน
  • เรากำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ big data
  • ประเด็น มีความหมาย โดยใช้วิธีการที่ทันสมัย เรากำลังมองหา social
  • entrepreneur ที่ proactive มี passion และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ
  • เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย พวกเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน
  • (อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัว ให้เปลี่ยนทัศนคติต่อค่านิยมและ
  • และทีมขาย เพื่อวางแผนงานที่เป็นรูปธรรมให้ทีมทำงานต่อไปอย่างวัดผลได้
  • ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ คือ proactive / มีตรรกะ ทักษะคิดวิเคราะห์ สถิติ ตัวเลข / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / digital marketing / direct marketing / บริหารงานที่ซับซ้อน หลายมิติ / ภาวะผู้นำ / ลงมือทำ
 3. General Manager (Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center) 1 อัตรา
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ลักษณะงาน : งานประจำ
  • ประสบการณ์: งานขายและการตลาด: 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการโรงแรมหรือจัดอบรมจะพิจารณาพิเศษ
  • รายละเอียดของงาน
  • หากคุณเป็นคน proactive รักการเรียนรู้ มี passion ด้านการศึกษา เราอยากชวนคุณมาร่วมงานกับเรา เรามองหาคนที่ใจเปิดกว้าง มีประสบการณ์บริหารงานโรงแรม งานขายและการตลาด (โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม) มีความรู้เรื่อง digital marketing และการทำการตลาดแบบทันสมัย ยินดีลงมือทำ ลงหน้างาน
  • Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center เป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ เหมาะสำหรับครอบครัว เรายังเปิดรับกรุ๊ปโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายเด็ก หรือ workshop สำหรับครู และองค์กรที่ต้องการจัดสัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี หรือ team building
  • ความรับผิดชอบหลักของหน้าที่นี้ คือ บริหาร Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center ให้บรรลุเป้าขายและคุณภาพของงานบริการด้าน operations สามารถขยายกลุ่มลูกค้า (ทั้งปลีกและกรุ๊ป) ให้ถึงเป้าหมาย ทำงานแบบ cross functional team กับ content service ที่ออกแบบหลักสูตรให้ลูกค้า
 4. เจ้าหน้าที่ Customer Success โครงการ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ (หากจบสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบริการหลังการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ดี (หากมีคะแนนสอบ CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL, TOEIC หรืออื่นๆ กรุณาแนบมาด้วย)
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และอินเตอร์เนท มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคคลิกดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทนต่อแรงกดดันได้
  • รายละเอียดของงาน
  • ดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • เป็นวิทยากรอบรมวิธีการใช้งานนวัตกรรมให้กับลูกค้า
  • วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการ
 5. เจ้าหน้าที่ Customer Success (after sale service) 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ถ้าจบด้านการศึกษาปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังหรือกระดูก
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สามารถเป็นวิทยากรอบรบคุณครู หรือทำกิจกรรมกับเด็กได้
  • เป็นคนชอบศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • รายละเอียดของงาน
  • ดูแล บริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • เป็นวิทยากรอบรมวิธีการใช้งานนวัตกรรมให้กับลูกค้า วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการ
  • ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก
 6. เจ้าหน้าที่ ERP Programmer 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :2ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีประสบการณ์ด้าน Support Program ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รายละเอียดของงาน
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย, สร้างรายงานตามที่ผู้ใช้ระบบร้องขอ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP
  • การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ Application ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server, Oracle
 7. Key Account (ดูแลลูกค้ารายใหญ่) หาช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือผ่าน (Modern Trade) 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel/Pivot Table นำมาคำนวนสูตรเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย/มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี ประสานงานได้ดี
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี
  • รายละเอียดของงาน
  • เปิดรายการขายใหม่ ๆ ประสานกับลูกค้า บริหารงานขาย
  • ส่งเสริมการขายภายในร้าน เพื่อเพิ่มยอดขาย จัดทำรายงาน Monthly report บริหารงานขาย / วิเคราะห์ยอดขายได้
 8. Innovation Salesman 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :2ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • รายละเอียดของงาน
  • นำเสนอขายนวัตกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ตามเป้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า
  • ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย
  • เสาะหาและออกบู๊ทในงานการศึกษาต่างๆ
  • จัดทำเอกสารการขายสำหรับลูกค้า
  • จัดทำรายงานสรุปการขายให้ผู้บังคับบัญชา.
 9. Leaning Advisor (Sales โรงเรียนและหน่วยงานราชการ) วิ่งงานภาคอีสาน 2 อัตรา / สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะดีมาก
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :2ปี มีประสบการณ์ทางด้านงานขายหนังสือ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี
  • รักงานขายและงานบริการ
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารร้านค้า ที่มีสาขา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์) บริษัทมีรถให้ในการติดต่องาน
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
  • รายละเอียดของงาน
  • ดูแลลูกค้า โรงเรียนและหน่วยงานราชการ
  • สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และกระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  • เพิ่มฐานลูกค้า / ติดตาม Order / เยี่ยมร้านค้าเพิ่มยอดขาย
 10. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / ทำกิจกรรม 3 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :1 ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง(หากจบสาขานันทนาการ)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถออกต่างจังหวัดได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร หรือ งานออกค่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รายละเอียดของงาน
  • คิดกิจกรรมและแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรยน / หน่วยงานเอกชน)
  • ประสานงานด้านการทำกิจกรรม เช่นเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ
  • ทำรายงานส่งหัวหน้างาน
  • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการภาษาจีน 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :1 ปีขึ้นไป
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้าน กองบรรณาธิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • รายละเอียดของงาน
  • วางแผนการออกหนังสือร่วมกับบรรณาธิการบริหาร ร่วมกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
  • ตรวจสอบ พร้อมแก้ไขปัญหาที่พบในหนังสือแต่ละเล่ม
  • ดูแล และควบคุมการผลิตหนังสือให้เป็นไปตามแผนรายบุคคล
  • ควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า
  • พัฒนาทีมงานบก.ฟรีแลนซ์ของตนเอง เช่นหาคนเพิ่ม
  • ศึกษาคู่แข่งทั้งผลิตภัณฑ์ และการตลาด
  • คิดแผนการตลาดเพื่อทำให้หนังสือขายดี
 12. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 5 ปีขึ้น (HRM/HRD)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตนเองน่าเชื่อถือ ต้องสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • รายละเอียดของงาน
  • การวางแผนสร้างคนและผู้สืบทอดแต่ละตำแหน่ง การทำให้ทีมงานมีส่วนร่วม บรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธบริษัทที่ออกแบบร่วมกัน
  • นําเสนอนโยบายการบริหารและการกำหนดกลยุทธงานด้านการบริหาร งานด้านทรพัยากรมนษุย์ (HRM/HROD)( Key Performance Indicator ) ( Employee Satisfaction and Enhancement) ใหส้อดคลอ้งกับ แผนธรุกิจของบรษัทฯกำกับ งานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายเกียวกับ การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ การขยายตัวของธรุกิจ
  • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร บริหารจัดการแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน เพื่อรองรับระบบการเลื่อนตำแหน่ง จัดทําโครงสร้างเงินเดือน ( Career Path and Career Development Base on Competency by Position)
  • จัดทําระเบียบข้อบังคับการทำงาน ใหส้อดคลองกับธรุกิจของ บริษทและกฎหมายแรงงาน
 13. Sales การตลาดร้านหนังสือ วิ่งงานภาคเหนือและใต้ 1 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • ประสบการณ์ :2ปี มีประสบการณ์ทางด้านงานขายหนังสือ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • รักงานขายและงานบริการ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารร้านค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์) บริษัทมีรถให้ในการติดต่องาน
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี (สำหรับภาคเหนือ และ ภาคใต้)
  • รายละเอียดของงาน
  • ดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
  • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  • เพิ่มฐานลูกค้า / ติดตาม Order / เยี่ยมร้านค้าเพิ่มยอดขาย
 14. Sales ขายนอกสถานที่(ออกบูธ) 3 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6, ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีค่าคอมมิชชั่น และ ค่าเดินทางให้
  • รายละเอียดของงาน
  • แนะนำขายหนังสือ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน อาคารสำนักงาน หรืองาน Fair ทั้งในกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด
 15. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 10 อัตรา
  • ลักษณะงาน :ประจำ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6, ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
  • รายละเอียดของงาน
  • จัด/คัดแยกหนังสือ ตามหมวดหมู่ / ห่อหนังสือ
  • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย