Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 

Register (ขั้นตอนที่ 1/3)
คำนำหน้า :
นาย นาง นางสาว ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* วันเกิด :
*
กรุณากรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี เกิด ให้ถูกต้อง  เพื่อรับ
E-News แนะนำหนังสือใหม่จากบริษัทฯ ตามกลุ่มอายุ
เพศ :
ชาย หญิง
* ที่อยู่เลขที่ : หมู่ที่ : หมู่บ้าน/อาคาร :
ซอย : * ถนน :
* แขวง/ตำบล :   
* จังหวัด :
* เขต/อำเภอ :
กรุณาเลือกจังหวัด
* รหัสไปรษณีย์ :
* E-mail :
* เบอร์โทรศัพท์ :
หากไม่มีให้ใส่ เลข 0
* เบอร์แฟกซ์ :
หากไม่มีให้ใส่ เลข 0
 
  เพื่อป้องกันการตั้ง User name ซ้ำซ้อน
กรุณาตรวจสอบ User name ก่อนนะคะ  
* username :
6 - 16 ตัว
* password :
6 - 16 ตัว
* ยืนยัน : password :
* คำถาม :

คำถามนี้ จะเป็นประโยชน์ในกรณีท่าน ลืมรหัสผ่าน
ควรตั้งคำถามและคำตอบที่จำง่ายและเชื่อมโยงกับ password
* คำตอบ :
รูปส่วนตัว (ถ้ามี) :
 
ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวในเว็บบอร์ด หากไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใช้บริการ www.nanmeebooks.com ในการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์

1. บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
2. กรณีผู้สมัครเป็นเด็กและเยาวชน ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมในการสมัครใช้งานเว็บไซต์แล้ว
3. บริษัทจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
4. ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ บริษัท, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกเมื่อท่านได้ทำเนื้อหาที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
6. ข้อมูลของท่านเราจะทำการเก็บเอาไปไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อทำการวิจัยทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย และการส่งข้อมูล (E-mail) ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โปรโมชั่น และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
7. หากท่านต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทาง E-mail สามารถติดต่อไปได้ที่ ทีม Website Customer Service บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โทร. 02-6623000 ต่อ 5211

ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นานมีบุ๊คส์