จำ Login อัตโนมัติ


 
18 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่)
1243 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : 108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4729-02-3
ผู้แต่ง :
สุเชาว์ ณ สงขลา [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

กล่าวถึงการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับหางาน ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติตนเอง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารงานบุคคล

...

ราคาปก : 185.00 บาท
ราคาพิเศษ :
157.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เป็นหัวไม่ใช่หาง
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4720-43-3
ผู้แต่ง :
ดร.สมพิศ วิชญวิเชียร [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

มุ่งเน้นให้เห็นความจริงของการเป็นผู้นำในตัวเรา และการพัฒนาความเป็นผู้นำของเรา ให้เด่นชัด "เราทุกคนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว"

...

ราคาปก : 58.00 บาท
ราคาพิเศษ :
49.30  บาท (ลด 15 %)
 
ชื่อ หนังสือ : เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4728-41-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การทำงาน ศิลปะการพูดการใช้โทรศัพท์ การต้อนรับแขก และบทเรียนต่างๆ ที่ควรจำ โดยนำเสนอเป็นเรื่องสั้น ๆ พร้อมการ์ตูนประกอบเรื่อง ที่น่ารักและชวนขัน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : พัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4720-47-6
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

หนังสือที่ช่วยในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ ด้วยแนวทางที่เรียกว่า เอนเนียแกรม หรือ ทฤษฎีวิเคราะห์บุคลิกภาพ 9 แบบ และอธิบายความหมายของ IQ , EQ , AQ และ CQ ที่มีผลต่อบุคลิกภาพและสติปัญญา ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ท้ายเล่ม มีแบบทดสอบให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น

...

ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาพิเศษ :
106.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ใครเอาเนยแข็งของฉันไป
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4728-33-7
ผู้แต่ง :
Spencer Johnson, M.D. [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

หนังสือสำหรับคนยุคใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ติดอันดับหนังสือขายดี มียอดพิมพ์กว่า 100,000 เล่มในเวลา 3 ปี มีคำนิยมจากบุคคลชั้นนำของไทยมากมาย ที่ได้อ่านเล่มนี้แล้วเล็งเห็นคุณค่า เหมาะสำหรับการอบรมพนักงาน เพื่อแนะวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการงานและชีวิต

...

ราคาปก : 148.00 บาท
ราคาพิเศษ :
118.40  บาท (ลด 20 %)
ชื่อ หนังสือ : วาทะธรรม เพื่อการพัฒนาตน (ปกแข็ง)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4728-13-2
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รวมวาทะของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) นำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจง่าย บทสั้นๆ สำหรับเตือนใจในชีวิตประจำวัน 365 วัน ตลอดทั้งปี เพื่อชีวิตที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

...

ราคาปก : 275.00 บาท
ราคาพิเศษ :
233.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : วาทะธรรม เพื่อการพัฒนาตน (ปกอ่อน)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4728-12-4x
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รวมวาทะของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) นำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจง่าย บทสั้นๆ สำหรับเตือนใจในชีวิตประจำวัน 365 วัน ตลอดทั้งปี เพื่อชีวิตที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

...

ราคาปก : 185.00 บาท
ราคาพิเศษ :
157.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับวัยรุ่น)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4724-62-5
ผู้แต่ง :
Spencer Johnson, M.D. [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

หนังสือเพื่อวัยรุ่นยุคใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยนักเขียนชื่อดัง Spencer Johnson, M.D. เจ้าของผลงาน ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (ฉบับผู้ใหญ่)

...

ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาพิเศษ :
106.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : บ้านนี้ไม่มีปัญหา(มาก)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4728-10-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

บ้านวัยรุ่นคนไหนๆ ก็ไม่มีปัญหา ถ้ามีความเข้าใจในครอบครัว เรื่องเฮฮาน่าคิดของวัยรุ่นที่คุณนำไปใช้ได้

...

ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาพิเศษ :
106.25  บาท (ลด 15 %)
 
ชื่อ หนังสือ : ชีวิตนี้ลิขิตได้
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
4720-46-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และสุขภาพ เน้นให้ทุกคนรัก ยอมรับนับถือตัวเอง และตระหนักในคุณค่าของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในทุกบททุกตอนของชีวิต

...

ราคาปก : 188.00 บาท
ราคาพิเศษ :
159.80  บาท (ลด 15 %)
1243 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>