จำ Login อัตโนมัติ


 
18 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่)
1266 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : การบริหารทีมงาน : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-13-X
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

อธิบายถึงวิธีการทำงานของทีม แสดงให้เห็นถึงการสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่สร้างสรรค์ การรักษาขวัญกำลังใจของทีมงาน การเพิ่มมาตรฐาน และการบรรลุเป้าหมาย นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณสร้างและบริหารทีมงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลการทำงานที่ดี เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ตัดสินใจอย่างได้ผล : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-08-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

วิเคราะห์กระบวนการ การตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยง การพิจารณาทางเลือก และการดำเนินการตามผลการตัดสินใจ ให้บรรลุผล นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนะวิธีกระตุ้นทีม การสรุปงานอย่างได้ผล เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ขายอย่างมืออาชีพ : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-12-1
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

แนะนำวิธีการขายให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย และยอดขายได้อย่างเห็นผล นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณรู้วิธีการกำหนดกลุ่มลูกค้า ระบุถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผล และได้มาซึ่งยอดขาย เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร หรือพนักงานขาย

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เจรจาต่อรอง : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-11-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ครอบคลุมทุกกระบวนการ การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศ ในการเจรจาที่เหมาะสม และรู้จักใช้เทคนิคในการปิดการเจรจา นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณสร้างจุดยืนให้แข็งแกร่ง ต่อรองอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสำเร็จร่วมกับผู้อื่น เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : บริหารเวลา : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-09-1
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

แนะวิธีการบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด และการแบ่งสรรงานอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน อย่างรวดเร็ว นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณวิเคราะห์หลุมพราง ที่ทำให้เกิดการเสียเวลา รู้จักวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผล และค้นพบรูปแบบการทำงาน ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : กระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-06-7
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รู้วิธีดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคนออกมา โดยอาศัยการฝึกอบรม การประเมินผล และการให้รางวัล เพื่อให้บรรลุผลการทำงานอย่างดีที่สุด นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต และสร้างความพึงพอใจในการทำงาน มอบหมายอำนาจให้พนักงาน และเรียนรู้การให้รางวัลความสำเร็จ เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : สื่อสารชัดเจน : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-07-5
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

อธิบายทุกแง่มุมของการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร โดยไม่ใช้คำพูด การเขียน การกล่าวสุนทรพจน์ การสรุปย่อได้อย่างมีประสิทธิผล การรับข้อมูลป้อนกลับ การเขียนจดหมาย และการกล่าวชมเชย ทั้งยังแสดงวิธีการฟังให้เข้าใจ และส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยดึงดูดผู้ฟัง เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : คิดใหม่! Re-Imagine! : ชุด Tom Preter
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-64-4
ผู้แต่ง :
Tom Peters [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : สุดยอดธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกผัน เจาะลึกชนิดผู้ทำ และผู้คิดจะทำธุรกิจทุกคน จำเป็นต้องคิดใหม่ มีคำแนะนำประกอบรูปภาพ ในการเปลี่ยนบทบาท และแนวปฏิบัติใหม่ในองค์กร ...
ราคาปก : 595.00 บาท
ราคาพิเศษ :
505.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ความรู้เรื่องการจัดจำหน่ายสินค้า
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
4714-79-4
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : เสนอวิธีจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าที่ผลิต จากโรงงานสู่มือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ...
ราคาปก : 70.00 บาท
ราคาพิเศษ :
59.50  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : กลยุทธ์การขายด้วยระบบไดเร็กเมล์
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
4717-11-4
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ให้ข้อมูลตั้งแต่ความหมายของไดเร็กเมล์ การนำไปใช้ รูปแบบและวิธีการจัดทำ หารายชื่อ การจัดส่ง และการตรวจสอบ

...

ราคาปก : 80.00 บาท
ราคาพิเศษ :
68.00  บาท (ลด 15 %)
 
1266 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>