จำ Login อัตโนมัติ


 
18 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่)
1434 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ISBN :
9909-30-0
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

งานเขียนทางกฎหมายที่ทรงคุณค่า เรื่องราวของเจ้านายพระองค์หนึ่ง ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อสร้างนักกฎหมายให้แก่แผ่นดิน โดยมีพระประวัติโดยละเอียด และเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและพระราชวงศ์ ผลงานทางด้านกฎหมาย และระบบงานศาลยุติธรรมในสมัยปฏิรูป ระบบกฎหมาย และกรมศาลสมัยรัชกาลที่ 5 การพัฒนาการศึกษาวิชากฎหมาย ระบบการศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ รวมถึงตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ พร้อมทั้งพระบันทึกความเห็นท้ายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งถือเป็นต้นตำรับและเป็นตำราชั้นครู ของการบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา และคดีพญาระกา เรื่องราวที่บรรดานักกฎหมายหลายชั่วคนอยากทราบสาเหตุ และความเป็นมา อันเป็นเหตุของวิกฤตการณ์ในวงการศาล ในสมัยที่เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงคุณค่าด้วยข้อมูล เพราะใช้เวลาค้นคว้าและรวมรวมเอกสารร่วม 10 ปี เต็มไปด้วยเอกสารขั้นต้นที่คนไทยทุกคนควรได้อ่าน ได้ศึกษา และพิจารณา รวบรวมแนวความคิด วิธีทรงงาน และหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ผู้อ่านได้ศึกษาอย่างพร้อมมูล ค้นคว้าและเรียบเรียงจากบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เอกสารโต้ตอบและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ทั้งจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ห้องสมุด สำนักพิมพ์เอกชน หนังสือต่างประเทศ ตลอดจนบทสัมภาษณ์ทายาทในราชสกุล และข้อมูลใหม่ๆ จำนวนมากไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

...

ราคาปก : 395.00 บาท
ราคาพิเศษ :
335.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกแข็ง)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ISBN :
9907-27-6
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

งานเขียนทางกฎหมายที่ทรงคุณค่า เรื่องราวของเจ้านายพระองค์หนึ่ง ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อสร้างนักกฎหมายให้แก่แผ่นดิน โดยมีพระประวัติโดยละเอียด และเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและพระราชวงศ์ ผลงานทางด้านกฎหมาย และระบบงานศาลยุติธรรมในสมัยปฏิรูป ระบบกฎหมาย และกรมศาลสมัยรัชกาลที่ 5 การพัฒนาการศึกษาวิชากฎหมาย ระบบการศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ รวมถึงตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ พร้อมทั้งพระบันทึกความเห็นท้ายคำพิพากษาฎีกา ซึ่งถือเป็นต้นตำรับและเป็นตำราชั้นครู ของการบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา และคดีพญาระกา เรื่องราวที่บรรดานักกฎหมายหลายชั่วคนอยากทราบสาเหตุ และความเป็นมา อันเป็นเหตุของวิกฤตการณ์ในวงการศาล ในสมัยที่เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงคุณค่าด้วยข้อมูล เพราะใช้เวลาค้นคว้าและรวมรวมเอกสารร่วม 10 ปี เต็มไปด้วยเอกสารขั้นต้นที่คนไทยทุกคนควรได้อ่าน ได้ศึกษา และพิจารณา รวบรวมแนวความคิด วิธีทรงงาน และหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ผู้อ่านได้ศึกษาอย่างพร้อมมูล ค้นคว้าและเรียบเรียงจากบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เอกสารโต้ตอบและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ทั้งจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ห้องสมุด สำนักพิมพ์เอกชน หนังสือต่างประเทศ ตลอดจนบทสัมภาษณ์ทายาทในราชสกุล และข้อมูลใหม่ๆ จำนวนมากไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ตากสินมหาราชชาตินักรบ
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ISBN :
9909-14-3
ผู้แต่ง :
Claire Keefe-Fox [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย ในสายตาของทหารเอกชาวฝรั่งเศสที่ได้ออกรบด้วยในหลายการยุทธ มาธิวนายร้อยเอกราชองครักษ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14ถูกเนรเทศจากราชสำนักฝรังเศสลงเรือรอนแรมมาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำในกรุงศรีอยุธยา ได้พบนายสินเจ้าเมืองตาก ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการศึกในฐานะมหาดเล็กผู้พิทักษ์ความปลอดภัย เล่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนสิ้นพระชนม์ชีพ

...

ราคาปก : 298.00 บาท
ราคาพิเศษ :
238.40  บาท (ลด 20 %)
 
ชื่อ หนังสือ : สนทนาภาษาฝรั่งเศส...เร่งรัด!
ประเภท :
หนังสือสอนภาษา
หมวด :
หลากภาษา
ISBN :
9908-67-8
ผู้แต่ง :
มณเฑียร ภาตะนันท์ [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : แนะนำให้รู้จักการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น การพูดคุยสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสหรือเป็นคู่มือสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ...
ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
132.00  บาท (ลด 20 %)
 
ชื่อ หนังสือ : SUDOKU ซูโดะคุ เล่ม 1
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
คณิตศาสตร์พัฒนาสมอง
ISBN :
9907-30-2
ผู้แต่ง :
Wayne Gould [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เนื้อหา : 

ไม่เหมือนกับปริศนาอักษรไขว้ ตรงที่ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง

เพื่อเข้าไขปริศนาซูโดะคุ พูดกันตามจริงแล้ว ไม่ต้องรู้วิธีนับเลขด้วยซ้ำ

เพียงแต่ใส่ตัวเลขทุกตัวจาก 1- 9 ลงในแต่ละแถว(จากซ้ายไปขวา)

แต่ละแนว (จากบนลงล่าง) และแต่ละตารางย่อย(ที่มี 9 ช่อง) ข้อแนะนำก็คือ "คิดก่อน"

...

ราคาปก : 65.00 บาท
ราคาพิเศษ :
55.25  บาท (ลด 15 %)
 
ชื่อ หนังสือ : จัดชุดปีใหม่ ประภัสสร เสวิกุล (9 เล่ม) ห่อของขวัญ
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
นวนิยายชีวิต
ISBN :
setny1234-56-21
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

...

ราคาปก : 1,444.00 บาท
ราคาพิเศษ :
1,155.20  บาท (ลด 20 %)
ชื่อ หนังสือ : จัดชุดปีใหม่ กินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยโรค (4 เล่ม) ห่อของขวัญ
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
ชีวิตและสุขภาพ
ISBN :
setny1234-56-22
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

...

ราคาปก : 383.00 บาท
ราคาพิเศษ :
306.40  บาท (ลด 20 %)
ชื่อ หนังสือ : จัดชุดปีใหม่ Tom Peter (4 เล่ม) ห่อของขวัญ
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
setny1234-56-23
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

...

ราคาปก : 585.00
ราคาพิเศษ :
585.00  บาท (ลด 0 %)
ชื่อ หนังสือ : จัดชุดปีใหม่ Trump (3 เล่ม) ห่อของขวัญ
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
setny1234-56-64
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

...

ราคาปก : 486.00
ราคาพิเศษ :
486.00  บาท (ลด 0 %)
ชื่อ หนังสือ : ยกชุด มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (21 เล่ม)
ประเภท :

หมวด :

ISBN :
set1234-56-53
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ผลงานของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (21 เล่ม) ราคาเต็ม 3,595.- ลดเหลือเพียง 2,399.-

...

ราคาปก : 2,399.00
ราคาพิเศษ :
2,399.00  บาท (ลด 0 %)
 
1434 เรื่อง
<< | < | 111 112 113 114 115 | >| >>