จำ Login อัตโนมัติ


 
18 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่)
1375 เรื่อง
<< | < | 121 122 123 124 125 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : อำนาจใหม่
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
8080-40-4
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : การอุบัติขึ้นของอำนาจใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง บทบาทของความรู้ อันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของอำนาจ ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ...
ราคาปก : 285.00 บาท
ราคาพิเศษ :
242.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : Execution กัดไม่ปล่อย
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9906-67-5
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

แสดงให้เห็นวิธีการทำแผนงานให้ลุล่วง และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ สำหรับผู้บริหารทุกระดับ หรือเพิ่งมาอยู่ในตำแหน่งบริหาร ครั้งแรกในชีวิต

...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เพาะเห็ดขาย
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
การประดิษฐ์ กิจกรรมและงานอาชีพ
ISBN :
4721-27-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

หนังสือที่จะช่วยคุณสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้

...

ราคาปก : 115.00 บาท
ราคาพิเศษ :
97.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ใช้ รัก พิฆาตงาน
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9696-77-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

สร้างเครือข่ายมิตรภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาความเฉียบคมเชิงธุรกิจได้ เพียงคุณใช้ "รัก" ในการทำงานเท่านั้น

...

ราคาปก : 138.00 บาท
ราคาพิเศษ :
117.30  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เล่นหุ้นให้รวยทำอย่างไร
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9695-61-5
ผู้แต่ง :
ครูเฒ่าเกาะช้าง [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รวมประสบการณ์ของนักเล่นหุ้น ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พร้อมกรณีศึกษา เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

...

ราคาปก : 115.00 บาท
ราคาพิเศษ :
97.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ลดความเครียด : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-10-5
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ระบุปัญหาและมุ่งเน้นวิธีการต่อสู้กับความเครียด เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณ เพื่อนร่วมงาน และทีมงานของคุณ นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุง รูปแบบการทำงานที่กดดัน รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายงาน และแบ่งเวลาเพื่อผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : การบริหารทีมงาน : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-13-X
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

อธิบายถึงวิธีการทำงานของทีม แสดงให้เห็นถึงการสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่สร้างสรรค์ การรักษาขวัญกำลังใจของทีมงาน การเพิ่มมาตรฐาน และการบรรลุเป้าหมาย นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณสร้างและบริหารทีมงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลการทำงานที่ดี เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ตัดสินใจอย่างได้ผล : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-08-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

วิเคราะห์กระบวนการ การตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยง การพิจารณาทางเลือก และการดำเนินการตามผลการตัดสินใจ ให้บรรลุผล นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนะวิธีกระตุ้นทีม การสรุปงานอย่างได้ผล เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ขายอย่างมืออาชีพ : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-12-1
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

แนะนำวิธีการขายให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย และยอดขายได้อย่างเห็นผล นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณรู้วิธีการกำหนดกลุ่มลูกค้า ระบุถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผล และได้มาซึ่งยอดขาย เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร หรือพนักงานขาย

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เจรจาต่อรอง : ชุด Essential Managers
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
บริหารจัดการ
ISBN :
9656-11-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ครอบคลุมทุกกระบวนการ การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศ ในการเจรจาที่เหมาะสม และรู้จักใช้เทคนิคในการปิดการเจรจา นำเสนอเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้คุณสร้างจุดยืนให้แข็งแกร่ง ต่อรองอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสำเร็จร่วมกับผู้อื่น เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

...

ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
1375 เรื่อง
<< | < | 121 122 123 124 125 | >| >>