จำ Login อัตโนมัติ


 
18 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่)
1425 เรื่อง
<< | < | 41 42 43 44 45 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : ปลาสลิด (ปกแข็ง) : ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
ศิลปะ การประดิษฐ์และกิจกรรม งานอาชีพและเทคโนโลยี
ISBN :
0408-06-1
ผู้แต่ง :
ทวี วิพุทธานุมาศ , สมหมาย เจนกิจการ [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

- รู้จักรูปร่างหน้าตาและบ้านเกิดของปลาสลิด
- เรียนรู้วัฏจักรของปลาสลิดตั้งแต่เป็นไข่ฟองจิ๋วจนเติบโตเป็นพ่อแม่ปลา
- ขุดบ่อ ทำอาหารเสริม และลุยลงบ่อจับปลาสลิดมาขาย
- ลองทำปลาสลิดตากแห้ง กุนเชียงปลาสลิด และขนมจีนน้ำยาปลาสลิด
- คุณค่าทางโภชนาการจากการกินปลาสลิด
- วิธีเลือกซื้อปลาสลิดเค็มตากแห้งคุณภาพดี
- เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยปลาสลิดจากวรรณคดีไทย

...

ราคาปก : 195.00 บาท
ราคาพิเศษ :
165.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เรื่องที่ล้วน...เริ่มที่รัก : ชมเชย รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
0408-63-4
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : ...
ราคาปก : 115.00 บาท
ราคาพิเศษ :
97.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ : รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
เรื่องสั้น-บทกวี
ISBN :
0408-66-5
ผู้แต่ง :
สุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดรวมเรื่องสั้นเรื่อง “นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ “ รับเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผลงานได้รับการตีพิมพ์จากนามมีบุ๊คส์

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา นักศึกษาผู้รับรางวัลเผยว่า ได้รับข่าวการเชิญชวนร่วมประกวดจากจดหมายข่าวที่ส่งมาถึงหอพักนักศึกษาของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เมื่อราวเดือนเมษายน 2554 ว่า จะจัดให้มีการประกวด Nanmeebooks Award ครั้งที่ 5 จึงได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นตามแรงบันดาลใจของตนเอง

ซึ่งสำนักพิมพ์ กำหนดให้ส่งเรื่องสั้นรวม 45 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะมีขนาด 2-3 หน้ากระดาษ A 4 จึงได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นใช้เวลาเขียนประมาณ 4 เดือนครึ่ง แล้วเสร็จราวเดือนกันยายน 2554 ก็ได้ส่งผล งานร่วมประกวด การประกวดนี้เปิดกว้างให้นักศึกษา บุลากรทั่วไป นักคิด นักเขียนที่มีประสบการณ์งานเขียนหรือไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถส่งผลงานร่วมการประกวดได้ ผลงานที่ส่งนี้เป็นประเภทเรื่องสั้นสร้างแรงบันดาลใจ

ให้อิสระกับนักเขียนในการกำหนดแนวเรื่องราวต่าง ๆ เอง นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ ถือเป็นการรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนบรรจงออกแบบและจัดวางในการสร้างสรรค์อย่างมีประเด็น เป็นความต่อเนื่องเชิงการเปรียบเทียบ โดยมีคุณค่าแห่งสถานะชีวิตเป็นเป้าหมายสำคัญในการนำเสนอของผู้เขียน สัมผัสฝีมือการสื่อสารเรื่องราวและสร้างอำนาจในการคล้อยตามอันเป็นประโยชน์สุขต่อมโนสำนึกในชีวิตได้ หรือาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นเรื่องสั้นที่สามารกระตุ้นพลังด้านลึกแห่งจิตใจของผู้อ่าน เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตได้ค้นพบตัวตนแห่งตนได้อย่างชัดเจน เป็นนัยสำนึกที่สามารถก่อเกิดเป็นรูปรอยของความดีงามบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ในวิถีแห่งการเปรียบเทียบที่กว้างออกไปจนก้าวพ้นวงจรหางมายาคติ สำหรับเรื่องสั้น 45 เรื่องที่ส่งประกวด ทางสำนักพิมพ์ฯ ได้คัดเลือกให้เหลือจำนวน 20 เรื่องลงตีพิมพ์ โดยหัวข้อเรื่องทั้ง 45 เรื่อง จะใช้การขึ้นต้นว่า นายฉลาดน้อยกับ............... ทั้ง 45 เรื่อง อาทิ นายฉลาดน้อยกับเด็กหนุ่มความรู้ นายฉลาดน้อยกับเด็กชายความอ่อนแอ นายฉลาดน้อยกับตัวตลกของโลก

นายฉลาดน้อยกับนักโทษแห่งปัจจุบัน นายฉลาดน้อยกับรอยแผลที่ตั้งใจ นายฉลาดน้อยกับโลกสีเทา นายฉลาดน้อยกับโซ่คล้องหัวใจ นายฉลาดน้อยกับเวลาอัดกระป๋อง เป็นต้น ลักษณะเรื่องสั้นสุชาญเล่าว่า คณะกรรมการตัดสิน ชมว่า เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาน้อย กะทัดรัดแต่ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเด่น ต่างจากผลงานอื่นที่ใช้ภาษาเฝือ เยอะวกวนและทำให้คนบางคนเบื่อที่จะอ่าน เรื่องสั้นของสุชาญ มีความคิดใหม่ ๆ ในการนำเสนอที่ไม่เหมือนใคร

สุดท้ายสุชาญได้ฝากถึงคนที่ฝันอยากเป็นนักเขียนว่า จะต้องลงมือทำทันที อย่าใช้คำว่าเดี๋ยวค่อยทำ ต้องรู้จักบังคับตนเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพียงอย่างเดียว ต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยันอ่านให้มาก อ่านให้เยอะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการคิดงานเขียนแต่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ สำหรับรางวัลผลงานเรื่องสั้น รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 100,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ส่วนรางวัลที่สุชาญได้รับคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000.- บาท รวมค่าลิขสิทธิ์ผลงานเรื่องสั้น 10% ของราคาจำหน่าย ซึ่งจำหน่ายราคาเล่มละ 135 .- บาท คิด 10 % พิมพ์จำหน่ายครั้งแรกจำนวน 3,000 เล่ม คิดเป็นเงินรายได้ส่วนแบ่งจำนวน 40,500.- บาท จึงรวมได้รับรางวัล 70,500.- บาทสุชาญ เผยว่า เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับรางวัล ถือเป็นก้าวแรกที่ให้รางวัลชีวิตแก่ตนเอง เป็นความภูมิใจแก่ตนเองและนำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ทำให้ตนเองมีกำลังใจกำลังกายที่จะสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป แล้วคุณล่ะฝันอยากเป็นนักเขียนล่ารางวัลหรือไม่ อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของสุชาญ ความฝันอาจไม่ไกลเกินไป

...

ราคาปก : 135.00 บาท
ราคาพิเศษ :
114.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : คนในเงา : ชนะเลิศ รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
เรื่องสั้น-บทกวี
ISBN :
0408-59-7
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รวมเรื่องสั้นคัดสรร 30 เรื่อง สะท้อนภาพชีวิตอันหลากหลายของผู้คนริมทะเลในป่าเขาสูง และในป่าคอนกรีต หลายเรื่องเป็นการย้อนรำาลึกถึงบางเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลด้านกลับในปัจจุบัน และการตามหาสิ่งที่หล่นหายไประหว่างเส้นทางชีวิต„

...

ราคาปก : 148.00 บาท
ราคาพิเศษ :
125.80  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : เรียนเกาหลีจากภาพฉบับ กิน อยู่ เที่ยว
ประเภท :
หนังสือสอนภาษา
หมวด :
ภาษาเกาหลี และ ภาษาญี่ปุ่น
ISBN :
0408-37-5
ผู้แต่ง :
LiveABC [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

รวบรวม 350 ประโยคเด็ดๆ 750 คำศัพท์โดนๆ เสริมการเรียนรู้ด้วยภาพจากสถานที่จริง และประโยคสนทนาเพื่อให้คนใช้ชีวิตในเกาหลีเสมือนคนเกาหลี "ใช้ชีวิตในเกาหลี เล่มนี้ครบสูตร"

...

ราคาปก : 295.00 บาท
ราคาพิเศษ :
250.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : กำลังใจไม่เคยจาง : ชมเชย รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
เรื่องสั้น-บทกวี
ISBN :
0408-61-0
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 เรื่องสั้น 15 เรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในสังคมปัจจุบัน แม้ในสภาพสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ ไมตรีที่เคยมีต่อกันก็เจือจางลง แต่ผู้เขียนกลับยังมองเห็นแง่มุมดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อา่ นอิ่มเอมใจและมีความสุขกับมุมมองชีวิตที่เรียบและง่าย

...

ราคาปก : 80.00 บาท
ราคาพิเศษ :
68.00  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ดอกไม้แห่งแรงบันดาลใจ : ชมเชย รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
เรื่องสั้น-บทกวี
ISBN :
0408-58-0
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ : ...
ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาพิเศษ :
80.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : รองเท้ากลางสายฝน : รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Nanmeebooks Award ปี 54
ประเภท :
บันเทิงคดี / นวนิยาย,เรื่องสั้น-บทกวีสำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
เรื่องสั้น-บทกวี
ISBN :
0408-57-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องสั้น 25 เรื่อง ที่จะทำาให้ผู้อ่านได้พบความสุขจากการมองเห็นด้านบวกของอุปสรรคต่าง ๆ เพราะบ่อยครั้งคนเรามักมองเห็นแต่ด้านลบของปัญหา ทำาให้เกิดอคติในใจจนหาทางแก้ไขไม่เจอ ลองมองชีวิตในมุมบวกดูบ้าง แล้วจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเลย หนังสือเล่มนี้จะทำาให้ผู้อ่านมีความสุขกับปัจจุบันมองเห็นความสามารถและคุณค่าของตนเอง รู้จักรักและอภัยและรู้ว่ากำาลังใจมีอยู่รอบตัว

...

ราคาปก : 115.00 บาท
ราคาพิเศษ :
97.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : 3 in 1 หุ่นสวยด้วยผ้าขนหนู (แถม DVD สาธิตวิธีการออกกำลังกาย)
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
ชีวิตและสุขภาพ
ISBN :
0408-53-5
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :zoom คลิกที่รูป


1.ความรู้เบื้องต้น แนะนำวิธีบริหารร่างกายด้วยผ้าขนหนู
2.เตรียมตัวเตรียมใจ ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อ การควบคุมอาหาร กำหนดความรู้สึก
3.ลงมือปฏิบัติ วิธีการบริหารเพื่อกระชับ หน้าท้อง,ไหล่ ,หลัง,เอว,ต้นขา,น่อง สลายไขมัน
4.ถาม-ตอบข้อสงสัย 1
5.การบริหารร่างกายฉบับมือโปร เสริมอกสวย , เอวคิด , แขน หลัง ไหล่ กระชับ
6.ดับเบิ้ลพลังเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำเรื่องการกิน ควบคุมอาหาร เลือกกินให้ถูกโภชาการรักษาน้ำหนักและรูปร่าง
7.ถาม-ตอบข้อสงสัย 2


สิบปากว่าไม่เท่าบริหารเอง ผ้าขนหนู 1 ผืน ช่วยคุณผอมเพรียว ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงกว่า 30 ปีในการรักาาผู้ป่วยเพื่อให้คุณผอมอย่างมีคุณภาพดี


...

ราคาปก : 265.00 บาท
ราคาพิเศษ :
225.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ทูซกี ฉันเป็นฉันเอง
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับผู้ใหญ่
หมวด :
พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ
ISBN :
0408-54-2
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

ปลุกหัวใจหม่นหมอง ให้มีมุมมองใหม่ๆสร้างตัวเองใหม่ พร้อมพลังใจให้ฝ่าฟัน มีชีวิตชีวาในแบบ "ฉันเป็นชั้นเอง" เข้าถึงชีวิตและตัวตนของคุณ รู้จักตัวเองให้มาก รักตัวเองให้เป็น เรื่องง่ายๆที่รับประกันความสุขตลอดไป 

...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
1425 เรื่อง
<< | < | 41 42 43 44 45 | >| >>