จำ Login อัตโนมัติ


 
9-18 ปี (เยาวชน)

2282 เรื่อง
<< | < | 41 42 43 44 45 | >| >>
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองตรวจฝน Rain Detector 2382D
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0238-23-5
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดตัวต่อการทำงานโซลาร์เซลล์ Solar Works CON6338
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0000-04-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 1,975.00 บาท
ราคาพิเศษ :
1,678.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองสิ่งแวดล้อม โลกร้อน Global Warming 2384D
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0238-43-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองสิ่งแวดล้อม มลภาวะอากาศ Air Pollution 2384D
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0238-42-6
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองสิ่งแวดล้อม ฝนกรด 2384D
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0238-41-9
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองสิ่งแวดล้อม คุณภาพของดิน Soil Qualing 2384D
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0238-44-0
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 495.00 บาท
ราคาพิเศษ :
420.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์จิ๋ว Micro Science 2593
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0259-38-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 745.00 บาท
ราคาพิเศษ :
633.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองเรื่องเสียง Sound Science 2625
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0262-56-8
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 745.00 บาท
ราคาพิเศษ :
633.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองเรื่องวัสดุ พลังงาน แรงและแสง Explorer 248
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0024-91-3
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 1,875.00 บาท
ราคาพิเศษ :
1,593.75  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ สื่อวิทยาศาสตร์ : ชุดการทดลองเรื่องแรงดัน แม่เหล็ก และไฟฟ้า Voyager 249
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็ก และ เยาวชน
หมวด :
วิทยาศาสตร์
ISBN :
0024-92-0
ผู้แต่ง :
[อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 

...

ราคาปก : 1,875.00 บาท
ราคาพิเศษ :
1,593.75  บาท (ลด 15 %)
2282 เรื่อง
<< | < | 41 42 43 44 45 | >| >>