Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. พ.ศ. 2559

 

          สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนักเขียนหน้าใหม่ชาวไทยให้แจ้งเกิดในวงการวรรณกรรม
และสนับสนุนนักเขียนที่มีประสบการณ์ให้ได้สร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงรับพิจารณาต้นฉบับงานเขียนทุกประเภทของนักเขียนทุกท่าน

          ที่ผ่านมาเราได้รับความสนใจจากนักเขียนจำนวนมาก ในการส่งต้นฉบับมาให้พิจารณา ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ในความไว้วางใจของท่าน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านนักเขียน จึงขอชี้แจงข้อกำหนดบางประการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้

 
          กรุณาส่งต้นฉบับพร้อมทั้งเรื่องย่อ จุดเด่นของผลงาน ประวัติส่วนตัวของผู้เขียน ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) และระบุว่าต้นฉบับของท่านจัดอยู่ในหนังสือประเภทใด เช่น วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ โดยส่งมาที่


ฝ่ายลิขสิทธิ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ 
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
วงเล็บมุมซองว่า ( ส่งผลงานให้พิจารณา)


• ระยะเวลาในการ พิจารณาหนังสือต้นฉบับคือ 1 – 3 เดือน
• เมื่อทางเราพิจารณาแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณากลับทางโทรศัพท์ กรุณาระบุหมายเลข และชื่อผู้ติดต่อกลับแนบมาด้วย
• เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แก่นักเขียน ดังนั้น กรุณาส่งสำเนาต้นฉบับผลงานของท่านมาให้เรา


บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี กำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้
 
 
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
คุณสมบัติ
 
เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,บริหารธุรกิจ ,รัฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
หน้าที่ : รับผิดชอบกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคนและกลยุทธ์ในการพัฒนาฝึกอบรมงานบริหารผลตอบแทน และงานบริหารพนักงานงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ การจัดการทั่วไป ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ,กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, โครงสร้างการบริหารจัดการ
: มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ , ภาษาอังกฤษ , การวางแผนกลยุทธ์ , ภาวะผู้นำ ,การเจรจาต่อรอง
 
 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติ
 
 เพศหญิง   อายุไม่เกิน 40 ปี 
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาการบัญชีโดยตรง
    - มีประสบการณ์งานด้านบัญชีมา 2-3 ปีขึ้นไป
    -  ตรวจสอบการบันทึกบัญชี,การทำจ่าย,งบการเงิน,รายการปรับปรุงต่างๆ
    -  ให้คำปรึกษา/แก้ปัญหาในการทำงานในทีม/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
    -  ใช้ภาษาอังกฤษได้
 
 
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 คุณสมบัติ 

- หญิง อายุ 24-32 ปี
- วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
หน้าที่หลัก
- นำเสนอประเด็นข่าวกับสื่อมวลชน
- บริหารจัดการฐานข้อมูล
- ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
- ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงประชาสัมพันธ์
- สรุปผลการประชาสัมพันธ์

 

 เจ้าหน้าที่ Reception (ประจำที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) ทางเข้าแดรี่โฮม

คุณสมบัติ 
เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม , การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่หลัก
-ต้อนรับแลลงทะเบียนลูกค้าที่มาเข้าพักผ่านทางการจองออนไลน์ Call in / Walk in
-จัดทำบุ๊คกิ้งลูกค้า และมีระบบจัดการห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าได้
-ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ห้องพัก และจัดระเบียบได้
-ดูแลสต๊อกสินค้า
-รักงานด้านบริการ

 

 แม่บ้าน / พ่อบ้าน (ประจำ / Part time)

คุณสมบัติ 
เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 45 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
หน้าที่หลัก

- ทำความสะอาดอาคารที่พัก / โรงแรม
- ขยัน อดทน รักงานบริการ
- ประจำที่ จ. นครราชสีมา (ปากช่อง)

 

 Sale Go Genius Learning Center / Rain tree Residence

คุณสมบัติ 
เพศชาย /หญิง อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย /การตลาด , การจัดการ , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก

- ให้บริการขั้อมูลสินค้า วิธีการจอง การชำระเงิน และบริการต่างๆ
- ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- ผลักดันยอดให้ได้ตามเป้าขายที่กำหนด
- ติดต่อหาช่องทางการขายใหม่ๆ 
- ส่งเสริมการขายและการตลาด
- ประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดได้ เช่น คิด Content
- สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

 

 เจ้าหน้าที่ e-commerce

คุณสมบัติ 
เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย , การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก
- รับผิดชอบงานขายสินค้าผ่าน Website E-commerce บริษัท
- ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบงานขายกับ Website Partner
- ทำการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซด์
- ออกแบบแบนเนอร์

 

 เจ้าหน้าที่ Support E-business

คุณสมบัติ 
เพศชาย /หญิง อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย /การตลาด , การจัดการ , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก
- ให้บริการข้อมูลสินค้า วิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน และบริการต่างๆ
- ให้บริการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
- ประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของลูกค้า
- ขายสินค้าทางโทรศัพท์ หรือสนับสนุนให้เกิดการซื้อได้

 เจ้าหน้าที่ บรรณาธิการ ประจำกองการ์ตูนความรู้

คุณสมบัติ 
เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบสาขาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ครุศาสตร์ , วิศวะ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก
- วางแผนการออกหนังสือ
- ดูแล ควบคุมการผลิตหนังสือให้เป็นไปตามแผน
- งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

 เจ้าหน้าที่ บรรณาธิการ ประจำกองภาษา

คุณสมบัติ 
เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบสาขาอักษรศาสตร์ , อังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก
-วางแผนการออกหนังสือ
-ดูแล ควบคุมการผลิตหนังสือให้เป็นไปตามแผน
-งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

 

 เจ้าหน้าที่ บรรณาธิการ ประจำกองพิสูจน์อักษร

คุณสมบัติ 
เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบสาขาอักษรศาสตร์ , ภาษาไทย , อังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก
-ควบคุมการพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
-ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของนักแปล บรรณาธิการใน-นอก
-ดูแล ควบคุมการผลิตหนังสือให้เป็นไปตามแผน
-งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

 

 เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือปฐมวัย 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ครูปฐมวัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปิดเล่มหนังสือให้ได้ตามเป้า

- สนับสนุนข้อมูลหนังสือ /งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 เจ้าหน้าที่ IT Suppor

คุณสมบัติ 
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี 

มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
หน้าที่หลัก
● การ Support ทั่วไปสำหรับ User ภายในองค์กร
● งาน Support เปลี่ยนอุปกรณ์ Acessories  
● งาน Setup เครื่องลงโปรแกรม windows , Microsoft office  
● ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานอีเว้นต์ต่างๆ
● สามารถให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ได้
● การ Support ระบบเครือข่ายและ Server ของบริษัท

 

 
 เจ้าหน้าที่ Network ระบบ server

คุณสมบัติ 
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

หน้าที่หลัก
● การ Support ทั่วไปสำหรับ User ภายในองค์กร
● สามารถดูแลแก้ไขปัญหา Windows 2003 server-Windows 2012 Server ได้
● สามารถดูแลระบบ Anitivirus ได้
● สามารถดูแลระบบ Firewall Fortigate ได้
● สามารถดูแลระบบ VLAN และ ระบบสาขา VPN ได้
● สามารดูแลระบบ Wifi ได้ ● การ Support ระบบเครือข่ายและ Server ของบริษัท
● ให้ระบบทำงานได้ 100%

 
 
 เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ(ร้านแว่นแก้ว) ประจำสาขาพาราไดซ์,เซ็นทรัลพระราม3,เซ็นทรัลสาขาเชียงใหม่
 
คุณสมบัติ
 
เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  30  ปี
วุฒิการศึกษา  ม.3 , ม.6 , ปวช., ปวส, ปวท  และปริญญาตรี
หน้าที่หลัก
  -  ดูแลรับผิดชอบในการขายสินค้าและบริการ / เติมสินค้า  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 
 
 ครูผู้สอน  Gakken Classroom 
 
ประจำสาขาสุขุมวิท31, สาขาพาราไดซ์
 
 เพศหญิง    อายุไม่เกิน  35  ปี
   -  วุฒิปริญญาตรี  
   -  มีความรู้พื่นฐานด้านปฐมวัย /คณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
   -  มีความเป็นผู้นำ 
   -  มีใจรักงานด้านบริการ สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนการเรียนการสอน
   -  มีประสบการณ์การสอนเด็ก หรือสามารถทำกิจกรรม  หรือเคยทำค่ายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ปฐมวัย 2 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญญาตรี เอกปฐมวัย , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -  ดูแลจัดเตรียมงานกิจกรรม , ติดต่อหกระสานงาน การนำเสนอโครงการ
   -  ดูแลรับผิดชอบ Stock สื่อปฐมวัย
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ Display 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -   มีความสามารถในการออกแบบบู๊ธ (เขียน PLAN + PERSPACTIVE โปรแกรม Sketch Up)
   -   ออกแบบป้ายต้างๆ , งานติดตั้งทั้งใน และนอกสถานที่)

 
 
 เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -   มีความสามารถในการออกแบบ LAYOUT และออกแบบปก

 หัวหน้ากองศิลปกรรม 

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, In design
หน้าที่หลัก
- วางแผนออกแบบสื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สื่อการตลาด สื่อส่งเสริมการขาย สื่อกิจกรรม เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ โบรชัวร์ ฯลฯ
- ออกแบบสื่อ POP และงานตกแต่งบู๊ทในงาน Book Fair งาน Event และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดเลี้ยง / แม่บ้านสำนักงาน
คุณสมบัติ
 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 ไม่จำกัดวุฒิหรือสาขา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมบริการเครื่องดื่ม ของว่าง อาหาร
- ทำความสะอาด/ จัดเตรียมอุปกรณ์ภาชนะจัดเลี้ยง
- จัดเตรียมห้องประชุม ก่อน – หลังเลิก
- งานธุรการ , โรเนียวเอกสาร, เดินเอกสาร , และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 พนักงานขายออกบูธ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
   - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ถึง ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่
   - บุคลิกคล่องแคล่ว ชอบงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 
 
 
 Chief Manager (CMG)
 
หน้าที่รับผิดชอบ
   -  บริหารจัดการโรงเรียนสอนพิเศษและสนับสนุนศูนย์แฟรนไชส์เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
   -  สร้างสรรค์และดำเนินงานสัมมนาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ผู้สนใจทำแฟรนไชส์
   -  ผลักดันการเปิดแฟรนไชส์และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด
   -  วางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารโรงเรียนและข้อมูลแฟรนไชส์ 
 
คุณสมบัติ
   -  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   -  วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
   -  มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงเรียนสอนพิเศษแฟรนไชส์ 3-5 ปี หรือหากไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจที่ต้องการเรียนรู้ธุรกิจด้านการศึกษาจะยินดีรับไว้พิจารณา
   -  มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้
   -  สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และหากได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   -  มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 • เจ้าหน้าที่ Customer Success โครงการ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา) 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-   ดูแล บริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
-   อบรมวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
-   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ (หากจบสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-   สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-   ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน พอใช้ (หากมีคะแนนสอบ CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL, TOEIC หรืออื่นๆ กรุณาแนบมาด้วย)
-   มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
-   มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคคลิกดี
-   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทนต่อแรงกดดันได้
 
 
 
 • เจ้าหน้าที่ Customer success (after sale service)
 
คุณสมบัติ
 
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้านการศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชาย / หญิง หรือเพศที่ 3
อายุไม่เกิน 35 ปี
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
มีความสามารถเป็นวิทยากร อบรมครู หรือทำกิจกรรมกับเด็กได้
มีความสามารถในการใช้ Computer พื้นฐานได้
 
 
 
• พนักงานขายโครงการ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ (จำนวน 2 อัตรา) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
-   นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
-   ติดตามงาน จนกระทั่งปิดการขาย และดูแลลูกค้า
คุณสมบัติ
-   ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หากจบวิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-   สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-   มีใบขับขี่รถยนต์
-   มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
-   มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคคลิกดี
-   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทนต่อแรงกดดันได้
-   หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

• พนักงานคลังสินค้า Part time (สาขาสุขุมวิท 64) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 17- 25 ปี
วุฒิ ม.3 - ระดับปริญญาตรี / กำลังหางานทำ
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
รายได้วันละ 300 บาท

 

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือน, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ, ประกันสังคม, โครงการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย,
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ปริญญาตรี, ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ
 

  

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา-ว่าจ้าง) บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด  
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) 
ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  
โทร. 02-662-3000 ต่อ 3805 - 3807
E-mail: 
career@nanmeebooks.com

 

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง
เพื่อรอเรียกสัมภาษณ์งานต่อไป

 

  

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน คลิกที่นี่เลย..!! >>

เรื่องอื่นๆ ในหมวด
ใบสมัครค่าย One Day Camp ตอน The Science of HARRY POTTER วิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ รุ่น 4,5
รวมหนังสือ EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Family Fun Sundays ประจำเดือน ก.ย.60 : นักวิทย์น้อย ตะลุยอวกาศ
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Family Fun Sundays ประจำเดือน ก.ค.60 : คุกกี้รัน นักสืบคดีเด็ด
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Family Fun Sundays ประจำเดือน พ.ค.60 Super Memory พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ
Voucher RAIN TREE 30%
25 ไอดอลกับข้อคิดการอ่านสร้างตัวตน สร้างความสำเร็จ
ลงทะเบียนร่วมงานเสวนา เส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานของวานวาน
ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาแนะนำหนังสือ โลกของมดแดงกับแตงกวา(เอยด้วย)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาแนะนำนวนิยายชุด Snow White Trilogy