Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 

สมัครงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
วันอังคารที่ 27 มิ.ย พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่ Support Service
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี / ประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

- เก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาติดต่อ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังลูกค้าทุกช่องทาง เช่นส่งเมล จดหมาย หรือ ไปรษณีย์
- ติดต่อประสานภายนอกกับลูกค้า เช่น โทรยืนยันนัดกับทางลูกค้าในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานภายในกับแผนกต่างๆ เช่น ทำเบิก-จ่ายเงิน จองห้องฝึกอบรม ฯลฯ
- ทำรายงานส่งผู้บังบัญชา รายสัปดาห์ หรือ รายได้เดือน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ERP Programmer
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน Support User / Support Program ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

- สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย, สร้างรายงานตามที่ผู้ใช้ระบบร้องขอ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP
- การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ Application
- ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server, Oracle

Human Resources Director (ประเภทธุรกิจ การศึกษา / ขายห้องพัก /ขายหนังสือ)
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานบุคคล

รายละเอียดของงาน

               เรากำลังมองหา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มีแนวคิดบริหารจัดการแบบทันสมัย เชิงบวก ก้าวทันเทคโนโลยี ที่จะช่วยจัดระบบและกระบวนการทำงาน และสร้างทีมจาก publishing company เป็น learning service provider ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน routine ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางแผนสร้างคนและผู้สืบทอดแต่ละตำแหน่ง การทำให้ทีมงานมีส่วนร่วม บรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธบริษัทที่ออกแบบร่วมกัน

ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ คือ proactive / มี passion / มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บริหารงานที่ซับซ้อน หลายมิติ / ภาวะผู้นำ / ลงมือทำ / ทัศนคติแบบ start-up ไม่ยอมแพ้

(General Manager) Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์งานขายและการตลาด : 5  ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการโรงแรมหรือจัดอบรมจะพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดของงาน
               ความรับผิดชอบหลักของหน้าที่นี้ คือ บริหาร Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center ให้บรรลุเป้าขายและคุณภาพของงานบริการด้าน operations สามารถขยายกลุ่มลูกค้า (ทั้งปลีกและกรุ๊ป) ให้ถึงเป้าหมาย ทำงานแบบ cross functional team กับ content service ที่ออกแบบหลักสูตรให้ลูกค้า หากคุณเป็นคน proactive รักการเรียนรู้ มี passion ด้านการศึกษาเราอยากชวนคุณมาร่วมงานกับเรา เรามองหาคนที่ใจเปิดกว้างมีประสบการณ์บริหารงานโรงแรม งานขายและการตลาด (โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม) มีความรู้เรื่อง digital marketing และการทำการตลาดแบบทันสมัย ยินดีลงมือทำ ลงหน้างาน Rain Tree Residence & Go Genius Learning Centerเป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ เหมาะสำหรับครอบครัวเรายังเปิดรับกรุ๊ปโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายเด็ก หรือ workshop สำหรับครู และองค์กรที่ต้องการจัดสัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี หรือ team building

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประเภทธุรกิจ การศึกษา / ขายห้องพัก /ขายหนังสือ)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                                                                 
- เพศ ชาย/หญิง                                                                                                      
- อายุไม่เกิน 40 ปี                                                                                                   
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท                                                                                                                    

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์บริหารงานการตลาดแบบ data oriented จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                                                     

รายละเอียดของงาน
                เรากำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ big data พาทีมงานให้ทำการตลาดของสินค้า มองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion พวกเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน (อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัวสู่กลุ่มลูกค้า ผ่านช่องทางการขายแบบตรงประเด็น มีความหมาย โดยใช้วิธีการที่ทันสมัย

ทักษะและคุณสมบัตืที่สำคัญ คือ proactive / มีตรรกะ ทักษะคิดวิเคราะห์ สถิติ ตัวเลข / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ digital marketing / direct marketing / บริหารงานที่ซับซ้อน หลายมิติ / ภาวะผู้นำ / ลงมือทำ

ผู้จัดการฝ่าย Learning Service (ประเภทธุรกิจ การศึกษา / ขายห้องพัก /ขายหนังสือ)
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management
หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
              เรากำลังมองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนการศึกษาไทย พวกเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน ค่านิยมและวิธีการเรียนรู้(อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัวให้เปลี่ยนทัศนคติต่อค่านิยมและวิธีการเรียนรู้ผู้จัดการฝ่าย Learning Service จะนำทีม (และลงมือทำ) ในการออกแบบบริการการเรียนรู้ที่หลากหลายทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและขายบริการให้ถึงเป้าบริหารความสัมพันธ์และความสำเร็จของลูกค้า และสร้างภาคีและโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรการเรียนรู้ บริการการเรียนรู้ของเราครอบคลุมถึงค่าย workshop อบรมครู โรงเรียนสอนพิเศษ แหล่งเรียนรู้และระบบติวเตอร์ออนไลน์ 

ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ คือ passion / proactive / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม /
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / digital marketing / direct marketing / ภาวะผู้นำ

Key Account Manager (ดูแลลูกค้ารายใหญ่) หาช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือผ่าน Chin stone /stand alone
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : สามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสูตรด้ามคำนวน / มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี ประสานงานได้ดี


รายละเอียดของงาน
             
เปิดรายการขาย ใหม่ๆ โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริหารงานขาย / วิเคราะห์ยอดขายได้

Sales (โปรแกรมการเรียนการสอน) วิชาคณิต / วิทย์ สำหรับเด็กปฐมวัย         
2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (กรุณาแนบผลสอบ TOFEL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรืออื่นๆ มาด้วย หากมี)
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
- กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : เคยผ่ายงานขายมา 2 ปีขึ้นไป 

รายละเอียดของงาน
             นำเสนอขายนวัตกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ตามเป้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย/เสาะหาและออกบู๊ทในงานการศึกษาต่างๆ/จัดทำเอกสารการขายสำหรับลูกค้า/จัดทำรายงานสรุปการขายให้ผู้บังคับบัญชา

Sales Leaning Advisor ที่ปรึกษาการเรียนรู้ / พนักงานขายหนังสือ         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
- รักงานขายและงานบริการ
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารร้านค้า ที่มีสาขา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)  บริษัทมีรถให้ในการติดต่องาน
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
              ดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และกระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ เพิ่มฐานลูกค้า / ติดตาม Order / เยี่ยมร้านค้าเพิ่มยอดขาย ออกเยี่ยมลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย

Sales (พนักงานขายห้องพัก/ห้องอบรมสัมนา/ห้องกิจกรรม)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
- มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
- มีใจรักงานขายและงานบริการ
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างหวัดได้
- สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office,Power Point, Internet  ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
             รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง ห้องพัก / การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก / รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ / ให้บริการลูกค้าในการทำใบเสนอราคา / บริหารจัดการงานขาย / คิดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย / รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์

เจ้าหน้าที่ Direct Marketing / Telesales         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี / ประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
             นำเสนอขายโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ กับองค์กรและหน่วยงาน นำเสนอหนังสือ /คัดเลือกหนังสือและทำใบเสนอราคา ติดต่อลูกค้า /นัดลูกค้า  รักษาฐานลูกค้าเก่า , หาลูกค้ารายใหม่ สรุปรายงานประจำวัน

Sales ขายนอกสถานที่ (ออกบูธ)         
5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6 ,  ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี
- มีค่าคอมมิชชั่น และ ค่าเดินทางให้

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
             แนะนำขายหนังสือ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน อาคารสำนักงาน หรืองาน Fair  ทั้งในกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (Support Chin)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ถ้ามีประสบการณ์ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
             ดูแลการเปิดออเดอร์พร้อมตรวจสอบก่อนส่งลูกค้า ส่งเสริมการขายภายในร้าน จัดทำ Promotion / Even / เพื่อเพิ่มยอดขาย จัดทำรายงาน Monthly report 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมค่าย หรือ CSR และ กิจกรรมสันทนาการ         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 30 ปี  *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง(หากจบสาขาวิทยาศาสตร์หรือนันทนาการ)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถออกต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร หรือ งานออกค่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
             คิดกิจกรรมและแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรยน / หน่วยงานเอกชน) / ประสานงานด้านการทำกิจกรรม เช่นเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ / ทำรายงานส่งหัวหน้างาน / งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Senior Graphic & Display         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
             ออกแบบโดยใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR /PHOTOSHOP /DESIFNING มีความชำนาญด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่นแผนพับ, โปสเตอร์, แค๊ดตาล็อค มีทักษะการตกแต่งบูธแสดงสินค้า หรือ ออกแบบตกแต่งร้านแสดงสินค้า

เจ้าหน้าที่ Supply Chain (สนพ)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/ หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
- มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี / ประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน
               ลงประวัติการทำหนังสือ(รีพริ้นท์) / Update ข้อมูลหนังสือรีพรื้นท์ / เช็คยอดหนังสือคงคลัง / ประสานงานการกับโรงพิมพ์ต่างๆ เช่น ประสานงานร้านเพลท,ออกใบสั่งงานแก้ไขเพลท,ตรวจปรู๊ฟ ออกใบสั่งงาน / เก็บงานเข้าแฟ้มเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการพิมพ์ทำงานสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชา

รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี(ปิดงบ)
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชีโดยตรง
- proactive / มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป


รายละเอียดของงาน
              มีความรู้หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร/เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี/สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้ ปิดงบได้ / มีภาวะผู้นำ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บริหารงานที่ซับซ้อนหลายมิติ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6 ,  ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน
              จัด/คัดแยกหนังสือ ตามหมวดหมู่ / ห่อหนังสือ / งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงาน (ขายออกบูธ /ไม่จำกัดสาขา)         
ไม่จำกัดอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18 -25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน
              ทำหน้าที่ช่วยเหลือทีมขายออกบูธ  / จัดแสดงและขายสินค้าหนังสือ

นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่งขายนวัตกรรม/ ขายสื่อการสอน/ วิชาคณิต)         
ไม่จำกัดอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18 -25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน
              เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม/แนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนได้ / เตรียมอุปกรณ์ในการทดลองสื่อสำหรับนำไปจัดกิจกรรมวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครกรุณาติดต่อคุณศุภาณัณ (มุก) ฝ่ายบุคคล
โทร.083-5408198 , 02-6623-000 ต่อ 3805-3807
หรือส่งประวัติมาที่ E-mail:supanun@nanmeebooks.com
สถานที่ทำงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เลขที 11 สุขุมวิท31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

 

// SpryAccordion.js - version 0.17 - Spry Pre-Release 1.6.1 // // Copyright (c) 2006. Adobe Systems Incorporated. // All rights reserved. // // Redistribution and use in source and binary forms, with or without // modification, are permitted provided that the following conditions are met: // // * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, // this list of conditions and the following disclaimer. // * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, // this list of conditions and the following disclaimer in the documentation // and/or other materials provided with the distribution. // * Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its // contributors may be used to endorse or promote products derived from this // software without specific prior written permission. // // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" // AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE // IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE // ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE // LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR // CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF // SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS // INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN // CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) // ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE // POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. (function() { // BeginSpryComponent if (typeof Spry == "undefined") window.Spry = {}; if (!Spry.Widget) Spry.Widget = {}; Spry.Widget.Accordion = function(element, opts) { this.element = this.getElement(element); this.defaultPanel = 0; this.hoverClass = "AccordionPanelTabHover"; this.openClass = "AccordionPanelOpen"; this.closedClass = "AccordionPanelClosed"; this.focusedClass = "AccordionFocused"; this.enableAnimation = true; this.enableKeyboardNavigation = true; this.currentPanel = null; this.animator = null; this.hasFocus = null; this.previousPanelKeyCode = Spry.Widget.Accordion.KEY_UP; this.nextPanelKeyCode = Spry.Widget.Accordion.KEY_DOWN; this.useFixedPanelHeights = true; this.fixedPanelHeight = 0; Spry.Widget.Accordion.setOptions(this, opts, true); if (this.element) this.attachBehaviors(); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getElement = function(ele) { if (ele && typeof ele == "string") return document.getElementById(ele); return ele; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.addClassName = function(ele, className) { if (!ele || !className || (ele.className && ele.className.search(new RegExp("\b" + className + "\b")) != -1)) return; ele.className += (ele.className ? " " : "") + className; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.removeClassName = function(ele, className) { if (!ele || !className || (ele.className && ele.className.search(new RegExp("\b" + className + "\b")) == -1)) return; ele.className = ele.className.replace(new RegExp("\s*\b" + className + "\b", "g"), ""); }; Spry.Widget.Accordion.setOptions = function(obj, optionsObj, ignoreUndefinedProps) { if (!optionsObj) return; for (var optionName in optionsObj) { if (ignoreUndefinedProps && optionsObj[optionName] == undefined) continue; obj[optionName] = optionsObj[optionName]; } }; Spry.Widget.Accordion.prototype.onPanelTabMouseOver = function(e, panel) { if (panel) this.addClassName(this.getPanelTab(panel), this.hoverClass); return false; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.onPanelTabMouseOut = function(e, panel) { if (panel) this.removeClassName(this.getPanelTab(panel), this.hoverClass); return false; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.openPanel = function(elementOrIndex) { var panelA = this.currentPanel; var panelB; if (typeof elementOrIndex == "number") panelB = this.getPanels()[elementOrIndex]; else panelB = this.getElement(elementOrIndex); if (!panelB || panelA == panelB) return null; var contentA = panelA ? this.getPanelContent(panelA) : null; var contentB = this.getPanelContent(panelB); if (!contentB) return null; if (this.useFixedPanelHeights && !this.fixedPanelHeight) this.fixedPanelHeight = (contentA.offsetHeight) ? contentA.offsetHeight : contentA.scrollHeight; if (this.enableAnimation) { if (this.animator) this.animator.stop(); this.animator = new Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator(this, panelB, { duration: this.duration, fps: this.fps, transition: this.transition }); this.animator.start(); } else { if(contentA) { contentA.style.display = "none"; contentA.style.height = "0px"; } contentB.style.display = "block"; contentB.style.height = this.useFixedPanelHeights ? this.fixedPanelHeight + "px" : "auto"; } if(panelA) { this.removeClassName(panelA, this.openClass); this.addClassName(panelA, this.closedClass); } this.removeClassName(panelB, this.closedClass); this.addClassName(panelB, this.openClass); this.currentPanel = panelB; return panelB; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.closePanel = function() { // The accordion can only ever have one panel open at any // give time, so this method only closes the current panel. // If the accordion is in fixed panel heights mode, this // method does nothing. if (!this.useFixedPanelHeights && this.currentPanel) { var panel = this.currentPanel; var content = this.getPanelContent(panel); if (content) { if (this.enableAnimation) { if (this.animator) this.animator.stop(); this.animator = new Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator(this, null, { duration: this.duration, fps: this.fps, transition: this.transition }); this.animator.start(); } else { content.style.display = "none"; content.style.height = "0px"; } } this.removeClassName(panel, this.openClass); this.addClassName(panel, this.closedClass); this.currentPanel = null; } }; Spry.Widget.Accordion.prototype.openNextPanel = function() { return this.openPanel(this.getCurrentPanelIndex() + 1); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.openPreviousPanel = function() { return this.openPanel(this.getCurrentPanelIndex() - 1); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.openFirstPanel = function() { return this.openPanel(0); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.openLastPanel = function() { var panels = this.getPanels(); return this.openPanel(panels[panels.length - 1]); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.onPanelTabClick = function(e, panel) { if (panel != this.currentPanel) this.openPanel(panel); else this.closePanel(); if (this.enableKeyboardNavigation) this.focus(); if (e.preventDefault) e.preventDefault(); else e.returnValue = false; if (e.stopPropagation) e.stopPropagation(); else e.cancelBubble = true; return false; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.onFocus = function(e) { this.hasFocus = true; this.addClassName(this.element, this.focusedClass); return false; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.onBlur = function(e) { this.hasFocus = false; this.removeClassName(this.element, this.focusedClass); return false; }; Spry.Widget.Accordion.KEY_UP = 38; Spry.Widget.Accordion.KEY_DOWN = 40; Spry.Widget.Accordion.prototype.onKeyDown = function(e) { var key = e.keyCode; if (!this.hasFocus || (key != this.previousPanelKeyCode && key != this.nextPanelKeyCode)) return true; var panels = this.getPanels(); if (!panels || panels.length < 1) return false; var currentPanel = this.currentPanel ? this.currentPanel : panels[0]; var nextPanel = (key == this.nextPanelKeyCode) ? currentPanel.nextSibling : currentPanel.previousSibling; while (nextPanel) { if (nextPanel.nodeType == 1 /* Node.ELEMENT_NODE */) break; nextPanel = (key == this.nextPanelKeyCode) ? nextPanel.nextSibling : nextPanel.previousSibling; } if (nextPanel && currentPanel != nextPanel) this.openPanel(nextPanel); if (e.preventDefault) e.preventDefault(); else e.returnValue = false; if (e.stopPropagation) e.stopPropagation(); else e.cancelBubble = true; return false; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.attachPanelHandlers = function(panel) { if (!panel) return; var tab = this.getPanelTab(panel); if (tab) { var self = this; Spry.Widget.Accordion.addEventListener(tab, "click", function(e) { return self.onPanelTabClick(e, panel); }, false); Spry.Widget.Accordion.addEventListener(tab, "mouseover", function(e) { return self.onPanelTabMouseOver(e, panel); }, false); Spry.Widget.Accordion.addEventListener(tab, "mouseout", function(e) { return self.onPanelTabMouseOut(e, panel); }, false); } }; Spry.Widget.Accordion.addEventListener = function(element, eventType, handler, capture) { try { if (element.addEventListener) element.addEventListener(eventType, handler, capture); else if (element.attachEvent) element.attachEvent("on" + eventType, handler); } catch (e) {} }; Spry.Widget.Accordion.prototype.initPanel = function(panel, isDefault) { var content = this.getPanelContent(panel); if (isDefault) { this.currentPanel = panel; this.removeClassName(panel, this.closedClass); this.addClassName(panel, this.openClass); // Attempt to set up the height of the default panel. We don't want to // do any dynamic panel height calculations here because our accordion // or one of its parent containers may be display:none. if (content) { if (this.useFixedPanelHeights) { // We are in fixed panel height mode and the user passed in // a panel height for us to use. if (this.fixedPanelHeight) content.style.height = this.fixedPanelHeight + "px"; } else { // We are in variable panel height mode, but since we can't // calculate the panel height here, we just set the height to // auto so that it expands to show all of its content. content.style.height = "auto"; } } } else { this.removeClassName(panel, this.openClass); this.addClassName(panel, this.closedClass); if (content) { content.style.height = "0px"; content.style.display = "none"; } } this.attachPanelHandlers(panel); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.attachBehaviors = function() { var panels = this.getPanels(); for (var i = 0; i < panels.length; i++) this.initPanel(panels[i], i == this.defaultPanel); // Advanced keyboard navigation requires the tabindex attribute // on the top-level element. this.enableKeyboardNavigation = (this.enableKeyboardNavigation && this.element.attributes.getNamedItem("tabindex")); if (this.enableKeyboardNavigation) { var self = this; Spry.Widget.Accordion.addEventListener(this.element, "focus", function(e) { return self.onFocus(e); }, false); Spry.Widget.Accordion.addEventListener(this.element, "blur", function(e) { return self.onBlur(e); }, false); Spry.Widget.Accordion.addEventListener(this.element, "keydown", function(e) { return self.onKeyDown(e); }, false); } }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getPanels = function() { return this.getElementChildren(this.element); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getCurrentPanel = function() { return this.currentPanel; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getPanelIndex = function(panel) { var panels = this.getPanels(); for( var i = 0 ; i < panels.length; i++ ) { if( panel == panels[i] ) return i; } return -1; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getCurrentPanelIndex = function() { return this.getPanelIndex(this.currentPanel); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getPanelTab = function(panel) { if (!panel) return null; return this.getElementChildren(panel)[0]; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getPanelContent = function(panel) { if (!panel) return null; return this.getElementChildren(panel)[1]; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.getElementChildren = function(element) { var children = []; var child = element.firstChild; while (child) { if (child.nodeType == 1 /* Node.ELEMENT_NODE */) children.push(child); child = child.nextSibling; } return children; }; Spry.Widget.Accordion.prototype.focus = function() { if (this.element && this.element.focus) this.element.focus(); }; Spry.Widget.Accordion.prototype.blur = function() { if (this.element && this.element.blur) this.element.blur(); }; ///////////////////////////////////////////////////// Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator = function(accordion, panel, opts) { this.timer = null; this.interval = 0; this.fps = 60; this.duration = 500; this.startTime = 0; this.transition = Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator.defaultTransition; this.onComplete = null; this.panel = panel; this.panelToOpen = accordion.getElement(panel); this.panelData = []; this.useFixedPanelHeights = accordion.useFixedPanelHeights; Spry.Widget.Accordion.setOptions(this, opts, true); this.interval = Math.floor(1000 / this.fps); // Set up the array of panels we want to animate. var panels = accordion.getPanels(); for (var i = 0; i < panels.length; i++) { var p = panels[i]; var c = accordion.getPanelContent(p); if (c) { var h = c.offsetHeight; if (h == undefined) h = 0; if (p == panel && h == 0) c.style.display = "block"; if (p == panel || h > 0) { var obj = new Object; obj.panel = p; obj.content = c; obj.fromHeight = h; obj.toHeight = (p == panel) ? (accordion.useFixedPanelHeights ? accordion.fixedPanelHeight : c.scrollHeight) : 0; obj.distance = obj.toHeight - obj.fromHeight; obj.overflow = c.style.overflow; this.panelData.push(obj); c.style.overflow = "hidden"; c.style.height = h + "px"; } } } }; Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator.defaultTransition = function(time, begin, finish, duration) { time /= duration; return begin + ((2 - time) * time * finish); }; Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator.prototype.start = function() { var self = this; this.startTime = (new Date).getTime(); this.timer = setTimeout(function() { self.stepAnimation(); }, this.interval); }; Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator.prototype.stop = function() { if (this.timer) { clearTimeout(this.timer); // If we're killing the timer, restore the overflow // properties on the panels we were animating! for (i = 0; i < this.panelData.length; i++) { obj = this.panelData[i]; obj.content.style.overflow = obj.overflow; } } this.timer = null; }; Spry.Widget.Accordion.PanelAnimator.prototype.stepAnimation = function() { var curTime = (new Date).getTime(); var elapsedTime = curTime - this.startTime; var i, obj; if (elapsedTime >= this.duration) { for (i = 0; i < this.panelData.length; i++) { obj = this.panelData[i]; if (obj.panel != this.panel) { obj.content.style.display = "none"; obj.content.style.height = "0px"; } obj.content.style.overflow = obj.overflow; obj.content.style.height = (this.useFixedPanelHeights || obj.toHeight == 0) ? obj.toHeight + "px" : "auto"; } if (this.onComplete) this.onComplete(); return; } for (i = 0; i < this.panelData.length; i++) { obj = this.panelData[i]; var ht = this.transition(elapsedTime, obj.fromHeight, obj.distance, this.duration); obj.content.style.height = ((ht < 0) ? 0 : ht) + "px"; } var self = this; this.timer = setTimeout(function() { self.stepAnimation(); }, this.interval); }; })(); // EndSpryComponent @charset "UTF-8"; /* SpryAccordion.css - version 0.5 - Spry Pre-Release 1.6.1 */ /* Copyright (c) 2006. Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. */ /* This is the selector for the main Accordion container. For our default style, * we draw borders on the left, right, and bottom. The top border of the Accordion * will be rendered by the first AccordionPanelTab which never moves. * * If you want to constrain the width of the Accordion widget, set a width on * the Accordion container. By default, our accordion expands horizontally to fill * up available space. * * The name of the class ("Accordion") used in this selector is not necessary * to make the widget function. You can use any class name you want to style the * Accordion container. */ .Accordion { border-left: solid 1px gray; border-right: solid 1px black; border-bottom: solid 1px gray; overflow: hidden; } /* This is the selector for the AccordionPanel container which houses the * panel tab and a panel content area. It doesn't render visually, but we * make sure that it has zero margin and padding. * * The name of the class ("AccordionPanel") used in this selector is not necessary * to make the widget function. You can use any class name you want to style an * accordion panel container. */ .AccordionPanel { margin: 0px; padding: 0px; } /* This is the selector for the AccordionPanelTab. This container houses * the title for the panel. This is also the container that the user clicks * on to open a specific panel. * * The name of the class ("AccordionPanelTab") used in this selector is not necessary * to make the widget function. You can use any class name you want to style an * accordion panel tab container. * * NOTE: * This rule uses -moz-user-select and -khtml-user-select properties to prevent the * user from selecting the text in the AccordionPanelTab. These are proprietary browser * properties that only work in Mozilla based browsers (like FireFox) and KHTML based * browsers (like Safari), so they will not pass W3C validation. If you want your documents to * validate, and don't care if the user can select the text within an AccordionPanelTab, * you can safely remove those properties without affecting the functionality of the widget. */ .AccordionPanelTab { background-color: #CCCCCC; border-top: solid 1px black; border-bottom: solid 1px gray; margin: 0px; padding: 2px; cursor: pointer; -moz-user-select: none; -khtml-user-select: none; } /* This is the selector for a Panel's Content area. It's important to note that * you should never put any padding on the panel's content area if you plan to * use the Accordions panel animations. Placing a non-zero padding on the content * area can cause the accordion to abruptly grow in height while the panels animate. * * Anyone who styles an Accordion *MUST* specify a height on the Accordion Panel * Content container. * * The name of the class ("AccordionPanelContent") used in this selector is not necessary * to make the widget function. You can use any class name you want to style an * accordion panel content container. */ .AccordionPanelContent { overflow: auto; margin: 0px; padding: 0px; height: 200px; } /* This is an example of how to change the appearance of the panel tab that is * currently open. The class "AccordionPanelOpen" is programatically added and removed * from panels as the user clicks on the tabs within the Accordion. */ .AccordionPanelOpen .AccordionPanelTab { background-color: #EEEEEE; } /* This is an example of how to change the appearance of the panel tab as the * mouse hovers over it. The class "AccordionPanelTabHover" is programatically added * and removed from panel tab containers as the mouse enters and exits the tab container. */ .AccordionPanelTabHover { color: #555555; } .AccordionPanelOpen .AccordionPanelTabHover { color: #555555; } /* This is an example of how to change the appearance of all the panel tabs when the * Accordion has focus. The "AccordionFocused" class is programatically added and removed * whenever the Accordion gains or loses keyboard focus. */ .AccordionFocused .AccordionPanelTab { background-color: #99CCFF; } /* This is an example of how to change the appearance of the panel tab that is * currently open when the Accordion has focus. */ .AccordionFocused .AccordionPanelOpen .AccordionPanelTab { background-color: #6699CC; } /* Rules for Printing */ @media print { .Accordion { overflow: visible !important; } .AccordionPanelContent { display: block !important; overflow: visible !important; height: auto !important; } }

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน คลิกที่นี่เลย..!! >>

เรื่องอื่นๆ ในหมวด
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันหยุดแสนสนุก กับ กุ๋งกิ๋ง
อำลานิตยสาร Go Genius
“เล็ก แสงเดือน” สุดภูมิใจ “นิทานช้างบุญ BOON” คว้ารางวัลหนังสือหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560
“สุมาลี” ถ่ายทอดพระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ผ่านนิทาน “คนนี้คือใคร”
ใบสมัครค่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ครั้งที่ 1 ตอน แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ศิลาอาถรรพ์
แคตตาล็อค 2017 หนังสือ สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
SO Young So Wow ลดพิเศษ 40% หมดเขต 26 พ.ค.60
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริงเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม
รวมผลงานจากปลายปากกานักเขียนระดับโลก เจ.เค.โรว์ลิ่ง
ลงทะเบียนงานสัมมนา SI & Active Learning makes for Active Citizen แก้ปัญหาการศึกษาชาติต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย