Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 

สมัครงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ERP Programmer
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน Support User / Support Program ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

- สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย, สร้างรายงานตามที่ผู้ใช้ระบบร้องขอ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP
- การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ Application
- ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server, Oracle

(General Manager) Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์งานขายและการตลาด : 5  ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการโรงแรมหรือจัดอบรมจะพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดของงาน
               ความรับผิดชอบหลักของหน้าที่นี้ คือ บริหาร Rain Tree Residence & Go Genius Learning Center ให้บรรลุเป้าขายและคุณภาพของงานบริการด้าน operations สามารถขยายกลุ่มลูกค้า (ทั้งปลีกและกรุ๊ป) ให้ถึงเป้าหมาย ทำงานแบบ cross functional team กับ content service ที่ออกแบบหลักสูตรให้ลูกค้า หากคุณเป็นคน proactive รักการเรียนรู้ มี passion ด้านการศึกษาเราอยากชวนคุณมาร่วมงานกับเรา เรามองหาคนที่ใจเปิดกว้างมีประสบการณ์บริหารงานโรงแรม งานขายและการตลาด (โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม) มีความรู้เรื่อง digital marketing และการทำการตลาดแบบทันสมัย ยินดีลงมือทำ ลงหน้างาน Rain Tree Residence & Go Genius Learning Centerเป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ เหมาะสำหรับครอบครัวเรายังเปิดรับกรุ๊ปโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายเด็ก หรือ workshop สำหรับครู และองค์กรที่ต้องการจัดสัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี หรือ team building

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประเภทธุรกิจ /ขายหนังสือ)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                                                                 
- เพศ ชาย/หญิง                                                                                                      
- อายุไม่เกิน 40 ปี                                                                                                   
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท                                                                                                                    

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์บริหารงานการตลาดแบบ data oriented จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                                                     

รายละเอียดของงาน
                เรากำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ big data พาทีมงานให้ทำการตลาดของสินค้า มองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion พวกเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน (อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัวสู่กลุ่มลูกค้า ผ่านช่องทางการขายแบบตรงประเด็น มีความหมาย โดยใช้วิธีการที่ทันสมัย

ทักษะและคุณสมบัตืที่สำคัญ คือ proactive / มีตรรกะ ทักษะคิดวิเคราะห์ สถิติ ตัวเลข / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม / สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ digital marketing / direct marketing / บริหารงานที่ซับซ้อน หลายมิติ / ภาวะผู้นำ / ลงมือทำ

ผู้จัดการฝ่าย Learning Service (ประเภทธุรกิจ การศึกษา)
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป หากเคยอยู่ในวงการการเรียนรู้ project management
หรืองานขาย solutions มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน
              เรากำลังมองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนการศึกษาไทย พวกเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน ค่านิยมและวิธีการเรียนรู้(อนุบาล-มัธยม) และเครือข่ายครอบครัวให้เปลี่ยนทัศนคติต่อค่านิยมและวิธีการเรียนรู้ผู้จัดการฝ่าย Learning Service จะนำทีม (และลงมือทำ) ในการออกแบบบริการการเรียนรู้ที่หลากหลายทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและขายบริการให้ถึงเป้าบริหารความสัมพันธ์และความสำเร็จของลูกค้า และสร้างภาคีและโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรการเรียนรู้ บริการการเรียนรู้ของเราครอบคลุมถึงค่าย workshop อบรมครู โรงเรียนสอนพิเศษ แหล่งเรียนรู้และระบบติวเตอร์ออนไลน์ 

ทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ คือ passion / proactive / ยินดีเรียนรู้ / เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ / ทำงานเป็นทีม /
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / digital marketing / direct marketing / ภาวะผู้นำ

Key Account (ดูแลลูกค้ารายใหญ่) หาช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือผ่าน Chin stone /stand alone
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : สามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสูตรด้ามคำนวน / มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี ประสานงานได้ดี


รายละเอียดของงาน
             
เปิดรายการขาย ใหม่ๆ โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริหารงานขาย / วิเคราะห์ยอดขายได้

Sales (โปรแกรมการเรียนการสอน) วิชาคณิต / วิทย์ สำหรับเด็กปฐมวัย         
2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (กรุณาแนบผลสอบ TOFEL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรืออื่นๆ มาด้วย หากมี)
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
- กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : เคยผ่ายงานขายมา 2 ปีขึ้นไป 

รายละเอียดของงาน
             นำเสนอขายนวัตกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ตามเป้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย/เสาะหาและออกบู๊ทในงานการศึกษาต่างๆ/จัดทำเอกสารการขายสำหรับลูกค้า/จัดทำรายงานสรุปการขายให้ผู้บังคับบัญชา

Leaning Advisor พนักงานขายหนังสือ / ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้       
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- รักงานขายและงานบริการ
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารร้านค้า ที่มีสาขา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)  บริษัทมีรถให้ในการติดต่องาน
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านงานขายหนังสือ
รายละเอียดของงาน
              ดูแลลูกค้า (Stand- alone / Chain Stores) สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และกระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ เพิ่มฐานลูกค้า / ติดตาม Order / เยี่ยมร้านค้าเพิ่มยอดขาย

Sales (พนักงานขายห้องพัก/ห้องอบรมสัมนา/ห้องกิจกรรม)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
- มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
- มีใจรักงานขายและงานบริการ
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างหวัดได้
- สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office,Power Point, Internet  ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรม

รายละเอียดของงาน
             รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง ห้องพัก / การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก / รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ / ให้บริการลูกค้าในการทำใบเสนอราคา / บริหารจัดการงานขาย / คิดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย / รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์

Sales ขายนอกสถานที่ (ออกบูธ)         
5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6 ,  ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี
- มีค่าคอมมิชชั่น และ ค่าเดินทางให้

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน
             แนะนำขายหนังสือ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน อาคารสำนักงาน หรืองาน Fair  ทั้งในกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (Support Chin)         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ถ้ามีประสบการณ์ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
             ดูแลการเปิดออเดอร์พร้อมตรวจสอบก่อนส่งลูกค้า ส่งเสริมการขายภายในร้าน จัดทำ Promotion / Even / เพื่อเพิ่มยอดขาย จัดทำรายงาน Monthly report 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมค่าย หรือ CSR และ กิจกรรมสันทนาการ         
1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 30 ปี  *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง(หากจบสาขาวิทยาศาสตร์หรือนันทนาการ)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถออกต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร หรือ งานออกค่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
             คิดกิจกรรมและแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรยน / หน่วยงานเอกชน) / ประสานงานด้านการทำกิจกรรม เช่นเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ / ทำรายงานส่งหัวหน้างาน / งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- วุฒิการศึกษา ม.3-ม. 6 ,  ปวช. - ปวส. , ปวท และปริญญาตรี

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดของงาน
              จัด/คัดแยกหนังสือ ตามหมวดหมู่ / ห่อหนังสือ / งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงาน (ขายออกบูธ /ไม่จำกัดสาขา)         
ไม่จำกัดอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18 -25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน
              ทำหน้าที่ช่วยเหลือทีมขายออกบูธ  / จัดแสดงและขายสินค้าหนังสือ

นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่งขายนวัตกรรม/ ขายสื่อการสอน/ วิชาคณิต)         
ไม่จำกัดอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18 -25 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน
              เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม/แนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนได้ / เตรียมอุปกรณ์ในการทดลองสื่อสำหรับนำไปจัดกิจกรรมวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครกรุณาติดต่อคุณศุภาณัณ (มุก) ฝ่ายบุคคล
โทร.083-5408198 , 02-6623-000 ต่อ 3805-3807
หรือส่งประวัติมาที่ E-mail:supanun@nanmeebooks.com
สถานที่ทำงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เลขที 11 สุขุมวิท31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน คลิกที่นี่เลย..!! >>

เรื่องอื่นๆ ในหมวด
หนังสือแนะนำ จาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันหยุดแสนสนุก กับ กุ๋งกิ๋ง
อำลานิตยสาร Go Genius
“เล็ก แสงเดือน” สุดภูมิใจ “นิทานช้างบุญ BOON” คว้ารางวัลหนังสือหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560
“สุมาลี” ถ่ายทอดพระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ผ่านนิทาน “คนนี้คือใคร”
ใบสมัครค่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์ ครั้งที่ 1 ตอน แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ศิลาอาถรรพ์
แคตตาล็อค 2017 หนังสือ สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
SO Young So Wow ลดพิเศษ 40% หมดเขต 26 พ.ค.60
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริงเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม
รวมผลงานจากปลายปากกานักเขียนระดับโลก เจ.เค.โรว์ลิ่ง