Login | Register

 
Home About Us Contact Us How to Order Family Club Card Book Set Coming Soon Promotion
ค้นหา:  
 

รายชื่อร้านหนังสือที่มอบส่วนลดให้กับสมาชิก Family Club

 

 

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
Nanmeebooks Family Shop

มอบส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกที่ถือบัตร
Nanmeebooks Family Club
ที่
ร้านค้าที่ให้ส่วนลด
จังหวัด
เบอร์ติดต่อ
ส่วนลดที่ให้กับสมาชิก
 
ร้านนานมีบุ๊คส์ช้อป      
1
สาขา ซ.สุขุมวิท 31  กรุงเทพฯ 0-2662-9800 # 7102 ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
2
สาขา ซ.สุขุมวิท 64  กรุงเทพฯ 0-2311-2991 # 122 ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
3
สาขา สยามพารากอน (ชั้น 3) กรุงเทพฯ 0-2610-7947  ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
4
สาขา จามจุรีสแควร์ (ชั้น 3) กรุงเทพฯ 0-2160-5011 ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
5
สาขา ตึก DABT สาทร (ชั้น 2) กรุงเทพฯ 0-2267-7172 ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
6
สาขา พาราไดซ์พาร์ค (ชั้น 3) กรุงเทพฯ 0-2787-2321 ส่วนลด 10% ทุกสำนักพิมพ์
 
กรุงเทพ               
1
อักษราพิพัตน์   กรุงเทพฯ  โทร. 0-2412-7707,
       02-412-7709 
ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
2
ร้าน 23 บุ๊คเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2411-5616,
       02-424-4861 
ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
3
นายอินทร์น้อมจิตต์ บางกะปิ  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2374-8677  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
4
บูรพาสาส์น (1991)  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2223-7975  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
5
นายอินทร์ สาขาประชานิเวศน์
(ปณบรรณ)
กรุงเทพฯ  โทร. 0-2158-0488  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
6
ร้านรัตนาภรณ์  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2570-2721  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
7
ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  โทร. 0-2942-8063 #106 ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
8
ดอกหญ้า ประชาอุทิศ   กรุงเทพฯ  โทร. 0-2870-4099 ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
9
ออลบุ๊คส์@ปัญญาวิลล์ กรุงเทพฯ  โทร. 0-2574-1730-1  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
10
ดอกหญ้า สาขา สุขุมวิท 71  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2382-2030  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
11
ปัญญาบุ๊คส์ บางนา  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2361-0841  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
12
สกายบุ๊คส์ (สามเสน) สาขา The Mall  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2636-9860-2 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
13
สมใจ (ดิโอล์ สยามฯ)  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2225-0541  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
14
สมใจแอทยูบุ๊ค  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2222-6770  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
15
สกายบุ๊คส์ สาขา พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ กรุงเทพฯ  โทร. 0-2913-2285-6  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
16
สกายบุ๊คส์ สาขาหอสมุด  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2282-7855, 57  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
17
สมใจ สาขาเพาะช่าง กรุงเทพฯ    ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ปริมณฑล          
1
ดอกหญ้า Big C บางใหญ่ นนทบุรี   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
2
เค.เค.พับลิชชิ่ง นนทบุรี โทร. 0-2573-6269 ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
3
ดอกหญ้า The Mall งามวงศ์วาน  นนทบุรี โทร. 0-2550-2777 ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
4
นายอินทร์ สาขาปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 0-2583-0693 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
5
สกายบุ๊คส์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค  ปทุมธานี โทร. 0-2958-0404-5  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ภาคกลาง      
1
เดอะบุ๊คเฮาส์  นครปฐม โทร. 0-3425-7471  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
2
บุ๊คทูเดย์ (ไทยเสรีบุ๊คส์) สาขา 2 นครปฐม   ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
3
นายอินทร์นครปฐม  นครปฐม โทร. 0-3425-4798  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
4
ไทยเสรีบุ๊คส์ นครปฐม โทร. 0-3421-7152,
       0-3427-1361 
ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
5
อัมพรสรรพสินค้า อยุธยา   ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
6
วันชัย วินเดย์  ลพบุรี โทร. 0-3646-1303  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
7
ดอกหญ้าสระบุรี  สระบุรี โทร. 0-3621-1357  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
8
คลังวิทยาศึกษา สิงห์บุรี โทร. 0-3652-1519 #110 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
9
ศูนย์หนังสือสมประสงค์  ปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1087  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ภาคตะวันออก      
1
บรรณาคม ระยอง โทร. 0-3887-6264  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
2
ดอกหญ้าระยอง ระยอง   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
3
ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์  ระยอง โทร. 0-3861-1694  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
4
นายอินทร์ สาขา อำเภอแกลง ระยอง โทร. 0-3867-1097  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
5
ร้านสุดศิริ  จันทบุรี โทร. 0-3930-3444 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
6
ร้านใบไผ่  ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-6971  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
7
ดอกหญ้าชลบุรี  ชลบุรี โทร. 0-3879-2410  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
8
ซีเอ็ดโลตัสชลบุรี     ชลบุรี   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
9
ซีเอ็ดโลตัสบ้านบึง ชลบุรี   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
10
ประณอม สาขาชลบุรี ชลบุรี โทร. 0-3827-2842,
       0-3827-8648 
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
11
Book & Magazine ชลบุรี   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
12
ประณอม สาขาเมืองใหม่ ชลบุรี   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
13
ดอกหญ้าศรีราชา ชลบุรี โทร. 0-3877-0452  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
14
บจก.ศิรานันท์ (1995) ชลบุรี โทร. 0-3832-2280 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ภาคตะวันตก      
1
ร้านพันทาง กาญจนบุรี โทร. 0-3451-2960,
       0-3451-2205
ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
2
ร้านไทยศิลป์ กาญจนบุรี โทร. 0-3462-6723 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
 
       
 
ภาคเหนือ      
1
I-Book (แป๋งผมจาย) เชียงใหม่ 0-5322-4444 #19111 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
2
ศูนย์หนังสือสิทธา  พิษณุโลก 0-5521-9206  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
3
นิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์   เพชรบูรณ์ 0-5670-1041  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
4
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์  เพชรบูรณ์ 0-5678-1260-1  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
5
ศรีพงษ์กรุ๊ปมาเก็ตติ้ง อุตรดิตถ์ 0-5541-7224-7  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ภาคอีสาน      
1
ปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ (สาขา 2) ขอนแก่น โทร. 0-4323-7479  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
2
ศูนย์หนังสือชนดา นครพนม โทร. 0-4251-2345  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
3
พงษ์พิทยา นครราชสีมา โทร. 0-4431-1911  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
4
นายอินทร์ เดอะมอลล์นครราชสีมา (ชั้น1) นครราชสีมา   ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
5
ศูนย์หนังสือ ม.มหาสารคาม  มหาสารคาม โทร. 0-4375-4174  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
6
นายอินทร์มุกดาหาร  มุกดาหาร โทร. 0-4263-2890-2  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
7
บิ๊กบุ๊ค 101 ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-1770 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
8
สกลพิทยา สกลนคร โทร. 0-4273-3078-9 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
9
เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ สุรินทร์ โทร. 0-4453-9226  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
10
ร้าน เอเปิล สุรินทร์ โทร. 0-4453-9324 ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์

11

ร้าน อ.วัฒนา หนองคาย โทร. 0-4241-2212  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
12
ศูนย์หนังสือ เอบุ๊คเน็ท อุดรธานี โทร. 0-4232-8995  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
13
ดอกหญ้าอุดรธานี  อุดรธานี โทร. 0-4234-3084   ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
 
       
 
ภาคใต้      
1
ศรีสุนทร ชุมพร โทร. 0-7750-1137  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
2
นายอินทร์หลังสวน  ชุมพร โทร. 0-7754-5333  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
3
ศูนย์หนังสือตรัง   ตรัง โทร. 0-7521-8115  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
4
ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ นครศรีธรรมราช   ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
5
นายอินทร์นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-8260,
       0-7552-1764 
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
6
สวนหนังสือนาคร-บวรรัตน์ นครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6350  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
7
บุ๊คทรี พังงา โทร. 0-7648-5904  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
8
ไพศาลบุ๊คเซ็นเตอร์ พัทลุง โทร. 0-7461-1026  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์
9
บุ๊คแลนด์ พัทลุง โทร. 0-7461-0030  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
10
เดอะแมกกาซีน (ทรัพย์ภัณฑ์) สงขลา โทร. 0-7422-3345,
       0-7442-0600
ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
11
ศูนย์หนังสือ ม.สงขลานครินทร์ สงขลา โทร. 0-7444-5036  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
12
ร้านหนังสือต้นไม้ สตูล โทร. 0-7472-2120  ส่วนลด 5% ทุกสำนักพิมพ์
13

ร้านมิตรสาส์น

ตรัง

โทร.0-7521-8811

ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์

14
สาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-3272  ส่วนลด 10% เฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์

    

 

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน คลิกที่นี่เลย..!! >>

เรื่องอื่นๆ ในหมวด
ผลการประกวดโครงการรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ขอเชิญน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ ร่วมกิจกรรมที่ร้านแว่นแก้ว และนานมีบุ๊คส์ ช้อป ทุกๆ สัปดาห์
นานมีบุ๊คส์เปิดภาพแรกปกแฮร์รี่ ครอบรอบ 15 ปี ฉบับภาษาไทย
สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ - ควิชดิชในยุคต่างๆ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่
เอเอ ฟุตแวร์ มอบตู้-หนังสือโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
เอรัน คัทซ์ คัมภีร์ปีใหม่ ไขขุมทรัพย์สมอง
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
Science Film Festival นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิงเซ็นเตอร์
Wake Up! Your Creativity Wave ปลุกคุณให้ตื่นด้วยคลื่นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
10 อันดับหนังสือขายดี ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 18 : บู๊ทนานมีบุ๊คส์ A06 เพนารี ฮอลล์
 


ในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อความที่ตอบกระทู้ไม่สุภาพ
กรุณากดปุ่ม "Delete" เพื่อแจ้งให้ Web Admin ทำการลบข้อความนั้นให้

 
แบ่งปันหนังสือดีผ่าน

# 1
 


WoW..


โพสต์โดย : bella7 [ 2009-06-22 20:04:05 ] 

# 2
 


ดีค่ะ!


โพสต์โดย : nazamaria [ 2009-06-23 18:57:17 ] 

# 3
 


GOOD GOOD GOOD GOOD


โพสต์โดย : loveyou_aerk(s) [ 2009-06-23 19:20:31 ] 

# 4
 


สมัครได้ที่ไหนค่ะ


โพสต์โดย : niya_por [ 2009-06-24 18:26:19 ] 

# 5
 


55+ ถูกใจค่ะ ลดเยอะมาก


โพสต์โดย : berryL [ 2009-06-24 20:52:33 ] 

# 6
 


ดีจังเลยค่ะ


โพสต์โดย : นู่เนมน่ารักค่ะ [ 2009-06-26 18:10:40 ] 

# 7
 


สมัคร Nanmeebooks Family Club หรือครับ

ก็เเค่สั่งซื้อหนังสือของนานมีบุ๊คส์

ผ่านเว็บนี้แหละครับก็จะได้เป็นสมาชิก Nanmeebooks Family Club ครับ

ปล.ผมเป็น Nanmeebooks Family Club แล้ว แต่ยังไม่ได้บัตรอ่ะครับทำไงดี


โพสต์โดย : bmo [ 2009-06-27 13:23:57 ] 

# 8
 


สมัครยังไงครับ


โพสต์โดย : kongtown123 [ 2009-06-27 15:05:08 ] 

# 9
 


ว้าว!!!~ ดีจังค่ะ มีทั่วประเทศแบบนี้ ไม่ว่าอยู่ภาคไหน ก็หาร้านหนังสือที่มีส่วนลดแบบพิเศษ ๆ แบบนี้ ^o^แต่ปัญหาคือ ไม่มีบัตรสมาชิกอ่าค่ะ เพิ่งสมัครเล่มโปรดและ Go Genius ไปเอง ต้องทำไงค่ะ


โพสต์โดย : 51028 [ 2009-06-27 20:50:44 ] 

# 10
 


อยากรู้ว่าต้องทำยังไงหรอ ถึงจะได้บัตรสมาชิกอ่ะ อยากได้บ้าง


โพสต์โดย : สุดถวิล* [ 2009-06-27 21:04:12 ] 

# 11
 


บัตรมีอายุกี่ปีอะครับ


โพสต์โดย : pat_rawd [ 2009-06-29 14:20:09 ] 

# 12
 


สั่งทางเว็บเอาลดเยอะกว่าอีก


โพสต์โดย : yupotter [ 2009-06-29 22:44:25 ] 

# 13
 


ทำไมไม่ห่อปกให้


โพสต์โดย : kittipong [ 2009-07-01 20:59:34 ] 

# 14
 


ลดเยอะดีค่ะ


โพสต์โดย : kunoiji [ 2009-07-03 13:49:52 ] 

# 15
 


อยากให้มีส่วนลดที่ The mall (ท่าพระ) ค่ะ


โพสต์โดย : ฟ้าค่ะ [ 2009-07-03 18:56:40 ] 

# 16
 


สมัครที่ไหนค่ะ


โพสต์โดย : seacry [ 2009-07-04 17:07:11 ] 

# 17
 


ค่าสมัครเท่าไหร่ค่ะ


โพสต์โดย : seacry [ 2009-07-04 17:07:47 ] 

# 18
 


สมัครสมาชิกเหรอก็ไปที่การสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ทางซ้ายมือน่ะคลิกไปที่บรรทัดที่4 จะมีคำว่า วิธีสมัครสมาชิก Family Club คลิกเข้าไปเลย คงจะรู้กันเเล้วน่ะ บาย...


โพสต์โดย : ผู้รอบรู้ [ 2009-07-06 09:48:40 ] 

# 19
 


ว้าวววว ชอบค่ะ


โพสต์โดย : puimek [ 2009-07-07 13:23:22 ] 

# 20
 


สุอยอดไปเลย


โพสต์โดย : Thief1412 [ 2009-07-08 19:43:34 ] 

# 21
 


ต้องการสมัครสมาชิกNanmeebooks Family Clubต้องทำไงค่ะหาที่สมัครยังไม่เจอเลยใครรู้บอกทีขอบคุณคร้า


โพสต์โดย : ZOM_JaimeHP [ 2009-07-09 15:29:18 ] 

# 22
 


เราสมัครได้เพราะสมัครผ่านนิตยสาร gogeins


โพสต์โดย : pattygirlsza [ 2009-07-10 18:00:55 ] 

# 23
 


เป็นสมาชิกเหมื่อนกัน แต่ยังไม่ได้รับบัตรเลย ต้องทำไงคะ


โพสต์โดย : penongjum [ 2009-07-11 13:00:27 ] 

# 24
 


ร้านประสิทธิศิลป์อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยอ่ะดีจัง


โพสต์โดย : seacry [ 2009-07-12 18:34:40 ] 

# 25
 


ดีมาก ๆ เลยอะ


โพสต์โดย : warm492539 [ 2009-07-13 16:22:30 ] 

# 26
 


ทำไมไม่มีสมุทรปราการ


โพสต์โดย : meijun [ 2009-07-15 08:51:53 ] 

# 27
 


ร้าน I-Book (แป๋งผมจาย) อยู่ตรงไหนอ่ะ ?


โพสต์โดย : nanaiz [ 2009-07-17 22:25:51 ] 

# 28
 


ไม่ใช่ว่า สั่งซื้อแล้วจะได้บัตรสมาชิกนะคะ (หมดเขตตั้งแต่สิ้นปี 51 แล้วค่ะ) เราวิธีการสมัครสมาชิก Family Club ดังนี้

1. สมัครสมาชิกนิตยสาร Go หรือ เล่มโปรด (รายปี 595 บาท รับนิตยสารทุกเดือนๆ ละ 1 ฉบับ) รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Family Club โดยอัตโนมัติ

2. สมัครที่ร้านหนังสือ Nanmeebooks Library Book shop (ทุกสาขาของนานมีบุ๊คส์) โดยซื้อสินค้าครบ 800 บาท หลังหักส่วนลดแล้ว สมัครสมาชิก Family ฟรี ใช้สิทธิ์ได้ทันที

3. สั่งซื้อทางตรง (ไปรษณีย์ หรือ โทรศัพท์) จะเปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ

4. สั่งซื้อทางเว็บไซต์ จะเปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ (ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ)


โพสต์โดย : nanmeebooks [ 2009-07-20 16:55:13 ] 

# 29
 


เปิดรับสมัครก็บอกหน่อยนะครับส่งมาทางอีเมลนี่เลย

ausaroj@hotmail.com

ท่ามีเบอที่ๆเขาให้ซื้อทางตรงก้ขอด้วยครับ


โพสต์โดย : ausakura [ 2009-07-21 19:33:16 ] 

# 30
 


ใช่ๆ เวลาสั่งซื้อของมีคนมาส่งแล้วจะได้บัตรสมาชิกไหมคับ


โพสต์โดย : ausakura [ 2009-07-21 19:46:10 ] 

# 31
 


มีใกล้บ้าน2-3ที่


โพสต์โดย : kongtown123 [ 2009-07-24 17:08:44 ] 

# 32
 


มีการสมัครสมาชิกคนเดียวไหม


โพสต์โดย : papart boom_a25_25@hotmail.com [ 2009-07-25 10:03:35 ] 

# 33
 


ยังไม่ได้เลยพี่นามมีจะส่งมาให้เองใช่มัยค่ะ


โพสต์โดย : ple_kubbom [ 2009-08-05 22:53:44 ] 

# 34
 


อยากให้เพิ่มส่วนลดที่ศรีสะเกษค่ะ


โพสต์โดย : แก้มทอง [ 2009-08-26 17:27:17 ] 

# 35
 


ของเขาคุ้มจริงๆ


โพสต์โดย : wichapon55 [ 2009-09-08 19:00:20 ] 

# 36
 


เห็นด้วยค่ะ อยากให้เพิ่มร้านที่ร่วมรายการค่ะ

เพราะภาคเหนือมีนิดเดียวเอง


โพสต์โดย : ujchareeya [ 2009-09-20 12:38:43 ] 

# 37
 


ยังไม่มีบัตรเลย ต้องไปทำแล้วหล่ะ..


โพสต์โดย : terana2you [ 2009-09-22 22:01:28 ] 

# 38
 


อยากได้จัง


โพสต์โดย : junior_08 [ 2009-10-14 19:57:02 ] 

# 39
 


ผมเป็นสมาชิกแล้วแต่ยังไม่มีบัตรเลยครับ....................................................


โพสต์โดย : kongtown123 [ 2009-10-21 17:01:59 ] 

# 40
 


hhhhhhhhhhhhh


โพสต์โดย : minttong [ 2009-10-21 20:45:19 ] 

# 41
 


ทำไมถึงไม่ส่งหนังสือที่สั่งซื้อไปที่บ้านผู้ซื้อเลย แต่ต้องส่งไปที่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน ? ไม่เข้าใจเพราะต้องเดินทางไปรับหนังสืออีก ทั้งที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่ส่งไปให้ที่บ้านเลยKoKo


โพสต์โดย : kanok_kitti@yahoo.com [ 2009-10-22 23:19:14 ] 

# 42
 


ที่เชียงรายไม่มีเหรอ ว่า แย่จัง!!


โพสต์โดย : juy7005 [ 2009-10-24 02:37:54 ] 

# 43
 


ดี


โพสต์โดย : kanyaratmind [ 2009-11-01 09:57:47 ] 

# 44
 


เสียตังค์เท่าไรค่ะ


โพสต์โดย : eueyicepon [ 2009-11-24 13:40:04 ] 

# 45
 


อยากแต่ไม่มีตัง จบ.....


โพสต์โดย : sunflower [ 2009-11-25 17:30:26 ] 

# 46
 


ทำไม

ไม่เปืดร้านที่โคราชบ้างคะ

มาเปิดที่โคราชบ้างนะคะ

แย่มากเลย

ไม่มาเปิดที่โคราช


โพสต์โดย : hiha [ 2009-12-10 16:28:00 ] 

# 47
 


ไม่รู้จักที่เชียงใหม่ค่ะอยู่ไหนอ่ะค่ะ


โพสต์โดย : นกเกียร์ [ 2010-01-10 11:25:18 ] 

# 48
 


ขอบอกหน่อยค่ะ ที่บอกว่า'ร้านสุดศิริ'ร่วมโครงการที่จังหวัดจันทบุรีน่ะค่ะ ผิดนะคะเพราะเค้าไม่ได้ร่วมโครงการค่ะ เราเคยไปถามที่ร้านแล้ว รู้สึกว่าพี่นานมีจะบอกว่าเป็น'ร้านดอกหญ้า'แทนนะ


โพสต์โดย : taolovely [ 2010-03-05 12:16:15 ] 

# 49
 


เชียงใหม่ ทำไมมีแค่ร้านเดียว เปิดหลาย ๆ สาขาหน่อยสิครับ

เช่น ดวงกมล หรือตามห้างฯ ก็ได้ ร้านที่มีก็ไม่รู้จัก เป็นคนเหนือแต่ไม่อยู่ในเชียงใหม่


โพสต์โดย : skot_jj [ 2010-03-10 13:02:32 ] 

# 50
 


หนูไม่รู้ว่าสมัครสมาชิกfamily clubตรงไหน

ได้โปรดตอบหนูอย่างด่วนนะค่ะ

ตอบทาง (email)worarat_fai@yahoo.co.th

จาก น้องฝาย


โพสต์โดย : worarat_fai@yahoo.co.th [ 2010-03-21 11:39:36 ] 

# 51
 


LOVE u


โพสต์โดย : oil_love00941@hotmail.com [ 2010-03-22 15:51:24 ] 

# 52
 


เครื่องปั่นน้ำผักและผลไม้ ยังมีขายหรือไม่

ถ้ามี สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ แบบพกง.ได้หรือไม่

ถ้าไม่มี แนะนำยี่ห้อ รุ่นที่มีขายในบ้านเรามีหรือไม่


โพสต์โดย : sprateepthip@hotmail.com [ 2010-04-04 10:56:37 ] 

# 53
 


หนังสือออกช้าจัง


โพสต์โดย : chutipol@windowslive.com [ 2010-05-04 21:10:29 ] 

# 54
 


# 61

สมัครได้ที่ไหนคับ


โพสต์โดย : pannawat [ 2010-05-08 10:44:31 ] 

# 55
 


สมัครได้ที่ไหนคับ


โพสต์โดย : pannawat11@gmail.com [ 2010-05-08 10:46:12 ] 

# 56
 


ที่ภูเก็ต มีร้านที่ใช้บัตรสมาชิกนานมีลดราคา บ้างมั๋ยค่ะ


โพสต์โดย : moosup [ 2010-06-11 21:25:15 ] 

# 57
 


เราชอบอ่าน Cartoon


โพสต์โดย : จาก เด็กศรีบุณยานนท์(หล่อลื่น) [ 2010-06-14 16:00:27 ] 

# 58
 


ชอบการ์ตูนไม่ยากถ้าอยากแล้วก็Girl power และ การ์ตูนเสริมความรู้มากเลยอ่ะชอบมากๆๆๆๆๆๆ


โพสต์โดย : tung [ 2010-07-09 21:54:48 ] 

# 59
 


ดีมากกกก

ค่ะ อิอิ


โพสต์โดย : 421110 [ 2010-08-02 18:05:42 ] 

# 60
 


ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โพสต์โดย : gene2545 [ 2010-09-01 19:19:23 ] 

# 61
 


ชาวระยอง แวะมาประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์ได้เลย ตอนนี้ลด 20% อยู่จ้า ถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2553 นี้


โพสต์โดย : prasitsil@gmail.com [ 2010-09-13 18:28:12 ] 

# 62
 


ถ้ามีบัตรนายอินท์อยู่แล้วจะใช้บัตรสมาชิกนี้ด้วยอีกได้มั้ยคะ...ไม่ได้งกแต่เพื่อ ผปย.


โพสต์โดย : chananat_fido1985@hotmail.com [ 2010-09-28 08:13:25 ] 

# 63
 


อยากสมัครอยู่ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้รึเปล่านะค่ะ


โพสต์โดย : PHATTRA [ 2010-10-18 14:15:40 ] 

# 64
 


ดีมากค่ะ


โพสต์โดย : ROSE [ 2010-10-18 14:20:14 ] 

# 65
 


อยากสมัคร


โพสต์โดย : 123 [ 2010-10-24 13:51:25 ] 

# 66
 


อยากให้ที่ศรีสะเกษมีส่วนลดด้วยค่ะ อยากมีบัตรสมาชิกแม่มีตัง แงๆๆๆ


โพสต์โดย : 1062540 [ 2010-11-09 17:34:55 ] 

# 67
 


ดีมากๆ ค่ะ


โพสต์โดย : tawinta [ 2010-12-05 16:54:10 ] 

# 68
 


ลดทั่วประเทศทั้ง9แห่ง ดีจังเลย


โพสต์โดย : it.ambassador@hotmail.com [ 2011-02-27 14:12:08 ] 

# 69
 


ลำปางไม่มีค่ะ


โพสต์โดย : ticktick [ 2011-03-06 17:58:28 ] 

# 70
 


น่าเสียดายจังเลยค่ะ

ไม่มีทีอุบลราชธานีเลย

ไม่เป็นไรนั่งรถไปซื้อที่ขอนแก่นก็ได้ อิอิ


โพสต์โดย : vandavavary [ 2011-03-14 22:10:47 ] 

# 71
 


อยากได้ นิยาย


โพสต์โดย : น้ำฝน lawan-wan2011@hotmail. [ 2011-03-21 19:14:33 ] 

# 72
 


อยากให้เปิดร้านหนังสือหาดใหญ่ จ.สงขลา บ้างค่ะ


โพสต์โดย : sornsawan [ 2011-05-06 09:22:00 ] 

# 73
 


ดีจังเลย


โพสต์โดย : sangyon_2ji [ 2011-10-21 16:48:32 ] 

# 74
 


thank you very much ^-^


โพสต์โดย : sannath08@hotmail.com [ 2012-01-05 17:08:57 ] 

# 75
 


y altered people, not the understanding smuggle opposed charm consumers christian louboutin shoes knockoffsnonconformity. They benefit elegant personality symbol, seeing individual divers family Replica hermes handbags y alteredpeople, not the understanding smuggle opposed charm consumers chanel handbags nonconformity. They benefitelegant personality symbol, seeing individual divers family cheap chanel purses y altered people, not theunderstanding smuggle opposed charm consumers herve leger bandage dresses nonconformity. They benefit elegantpersonality symbol, seeing individual divers family cheap herve leger dress y altered people, not theunderstanding smuggle opposed charm consumers cheap handbags for sale nonconformity. They benefit elegantpersonality symbol, seeing individual divers family designer handbags outlet y altered people, not theunderstanding smuggle opposed charm consumers chanel black bag nonconformity. They benefit elegantpersonality symbol, seeing individual divers family buy chanel bag online


โพสต์โดย : kevin9889@yahoo.com [ 2012-06-11 17:41:10 ] 

Message :

Name / e-mail :

   Security Code:
* กรอกตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง Security Code (ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น)
ไอคอน