PRIVATE CAMPS

รับจ้างจัดค่าย


สำหรับครอบครัว

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner หรือ MSP เพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชื่นชอบและใฝ่เรียนรู้ ในเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาตนเองกับโครงการ MSP FY18 ในระยะเวลา 1 ปีเต็ม MSP เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนน้องๆ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี

สำหรับโรงเรียน

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner หรือ MSP เพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชื่นชอบและใฝ่เรียนรู้ ในเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาตนเองกับโครงการ MSP FY18 ในระยะเวลา 1 ปีเต็ม MSP เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนน้องๆ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี

สำหรับองค์กร

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner หรือ MSP เพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชื่นชอบและใฝ่เรียนรู้ ในเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาตนเองกับโครงการ MSP FY18 ในระยะเวลา 1 ปีเต็ม MSP เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนน้องๆ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี

ติดต่อเรา

*ข้อมูลที่จำเป็น

OUR LATEST CAMPS