นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกับบรรณารักษ์

หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนของท่าน

 

สมัครง่าย สมัครฟรี

ติดต่อฝ่ายโครงการ:
คุณสาริศา ปรางวิสุทธ์ และ คุณสิตา อุตมัง

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226

หรือสมัครโดยตรงผ่าน

www.nanmeebooksreadingclub.com

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสาริศา ปรางวิสุทธ์ และคุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com