โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
897811,3210
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร161
เชียงใหม่31
ราชบุรี28
เชียงราย24
สงขลา24
นครราชสีมา23
สมุทรปราการ22
นครปฐม21
กาญจนบุรี20
ฉะเชิงเทรา20
ชลบุรี18
นครสวรรค์18
ปทุมธานี17
ตรัง16
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2106,930
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6173,345
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6507,425
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน24,441
รวมทั้งหมด812,141

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 220,028576,081
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 631,8041,147,839
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6112,6224,572,855
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน8,549361,143
รวมทั้งหมด173,0036,657,918
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2560