โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
8889,2580
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร20
เชียงใหม่5
ฉะเชิงเทรา4
เชียงราย4
ปทุมธานี4
กาญจนบุรี3
นครปฐม3
ประจวบคีรีขันธ์3
ราชบุรี3
สงขลา3
สุราษฎร์ธานี3
ตรัง2
นครพนม2
นครสวรรค์2
เลือกหน้า  [1]  2  3  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 210,505
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 616,862
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 659,069
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน2,822
รวมทั้งหมด89,258

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6400600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน530
รวมทั้งหมด453600
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561