โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
845622,2610
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร161
เชียงใหม่34
บุรีรัมย์32
ราชบุรี28
สงขลา28
เชียงราย27
กาญจนบุรี22
ฉะเชิงเทรา20
ชลบุรี19
สมุทรปราการ18
ชัยภูมิ16
นครสวรรค์16
พระนครศรีอยุธยา16
นนทบุรี15
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 290,967
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6141,017
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6367,605
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน22,672
รวมทั้งหมด622,261

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 21,89626,885
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 62,08231,702
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 610,261115,717
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน1,20114,503
รวมทั้งหมด15,440188,807
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561