โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
863635,7490
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร162
เชียงใหม่34
บุรีรัมย์32
สงขลา30
ราชบุรี28
เชียงราย27
กาญจนบุรี23
ฉะเชิงเทรา21
ชลบุรี19
สมุทรปราการ19
พระนครศรีอยุธยา17
ชัยภูมิ16
นครสวรรค์16
นนทบุรี16
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 293,785
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6142,540
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6376,336
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน23,088
รวมทั้งหมด635,749

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 24,458124,286
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 65,881162,059
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 620,793486,798
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน2,10047,907
รวมทั้งหมด33,232821,050
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561