โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
537485,7840
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร118
บุรีรัมย์30
ราชบุรี24
เชียงราย18
เชียงใหม่18
กาญจนบุรี16
ชลบุรี16
สงขลา16
ปทุมธานี13
ฉะเชิงเทรา12
สมุทรปราการ11
ตรัง10
นครสวรรค์9
อุดรธานี9
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 272,285
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6113,807
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6282,120
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน17,572
รวมทั้งหมด485,784

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2231480
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6270542
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 65631,180
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน100147
รวมทั้งหมด1,1642,349
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561