โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
687602,9150
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร134
เชียงใหม่32
บุรีรัมย์31
ราชบุรี26
เชียงราย24
สงขลา20
ชลบุรี19
กาญจนบุรี18
พระนครศรีอยุธยา15
สมุทรปราการ15
ปทุมธานี14
อุดรธานี13
ฉะเชิงเทรา12
ชัยภูมิ12
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 287,733
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6137,579
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6355,758
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน21,845
รวมทั้งหมด602,915

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 21,1029,623
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 66853,292
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 68,83135,854
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน5655,265
รวมทั้งหมด11,18354,034
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561