ภาพกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนทดลองวิทย์"

ในแต่ละปีมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนทดลองวิทย์" เป็นจำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วทั่วประเทศกว่า 400 โรงเรียน ทางสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น รู้สึกซาบซึ้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงคุณครูและผู้ปกครอง เล็งเห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กๆ และบุตรหลานของท่าน

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Nanmeebooks Call center: 0-2662-3000 แฟกซ์ 0-2662-0917 website: www.nanmeebooks.com

ติดต่อ ฝ่ายห้องเรียนทดลองวิทย์: sci-classroom@nanmeebooks.com หรือ 0-2662-3000 กด 4319