นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Hands-on

มุ่งเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ในชั้นเรียน

ห้องเรียนทดลองวิทย์ นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Hands-on มุ่งเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยทำการทดลองร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูผู้สอนไปพร้อมกันด้วยสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์

ฝึกทักษะการสังเกตและฝึกทักษะการพัฒนากระบวนการความคิด เพื่อพิสูจน์และค้นหาเหตุผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ จากกิจกรรมการทดลองในชั้นเรียน นำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกการทดลอง เพื่อต่อยอดสู่และบูรณาการนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

3 ขั้นตอนที่จะทำให้เด็กสนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์แบบสนุกสุดยอด

2. individualized Learning

นักเรียนทำการทดลอง ค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากสื่อวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีความหมาย

1. Leaning How to lean by Inquiry

นักเรียนทำการทดลองพร้อมกับครูและเพื่อน ๆ โดยใช้สื่อครู ฝึกทักษะการสังเกต ทักษะการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกกับการทดลองพร้อมกันทั้งห้องเรียน

3. Reflection & Critical Thinking

นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการเขียน พร้อมวาดรูปประกอบเชื่อมโยงการทดลองสู่กระบวนการเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็น

ผลลัพธ์อะไรที่เกิดขึ้น...เมื่อใช้นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Hands-on

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน

  • สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
  • พัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
  • เสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้สู่การนำไปใช้ใชีวิตประจำวัน

 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณครูผู้สอน

  • ช่วยให้คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกและเข้าใจง่ายด้วยอุปกรณ์ และคู่มือการทดลองจากประเทศญี่ปุ่น
  • คุณครูมีสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เด็กนักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้อย่างสนุกสนานเข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ
  • ช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น
  • คุณครูสามารถกำหนดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียน ได้หลากหลายมากขึ้น

 

 

สื่อการทดลองจากประเทศญี่ปุ่น Gakken

ทำไมต้องเป็น Gakken สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับต้นๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิค เกษตรกรรม อาหารและยา สิ่งทอ และเทคโนโลยีในแขนงอื่นๆอีกมากมาย    ซึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น

ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาแนวคิดในการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งสื่อที่เป็นเครื่องมือทดลองจริงและสื่อที่เป็นของเล่น เพื่อที่จะนำมาช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Nanmeebooks Call center: 0-2662-3000 แฟกซ์ 0-2662-0917 website: www.nanmeebooks.com

ติดต่อ ฝ่ายห้องเรียนทดลองวิทย์: sci-classroom@nanmeebooks.com หรือ 0-2662-3000 กด 4319