คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: เด็กนักเรียนและคุณครูจะได้อะไรจากการเรียนหลักสูตรห้องเรียนทดลองวิทย์

คำตอบ: เด็กนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการตั้งคำถามแนะนำไปสู่การทดลองโดยปฎิบัติเอง ได้สัมผัสถึงความสนุกและความมหัศจรรย์ในหลักการวิทยาศาสตร์ จนทำให้เด็กสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น

คุณครูได้ทางเลือกใหม่ในการสอนนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสนุกสนานไปกับการทดลอง ซึ่งนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย

คำถาม: คุณครูต้องเตรียมตัวอย่างไรกับหลักสูตรนี้ เพื่อที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนได้

คำตอบ: หลังจากโรงเรียนนำหลักสูตรของเราไปใช้แล้ว ทางห้องเรียนทดลองวิทย์จะมีการจัดอบรมครูในแต่ละโปรแกรม พร้อมทั้งอบรมคู่มือครูให้ได้ทราบถึงเนื้อหาของหลักสูตร เทคนิคในการสอน และขั้นตอนขบวนการสอน หลังจากที่คุณครูได้อบรมกับเราแล้วให้คุณครูทดลองกับอุปกรณ์ในเบื้องต้น และคุณครูสามารถพลิกแพลงเทคนิคการสอนได้ตามความถนัดของคุณครูเอง

คำถาม: หลักสูตรนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนแล้วจะสามารถนำไปวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ของประเทศไทยได้หรือไม่

คำตอบ: จากการประเมินผลในเบื้องต้น โดยรวบรวมข้อสอบจากแหล่งต่างๆ เช่นข้อสอบ O-NET ข้อสอบโครงการอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นต้น นำมาเปรียบเทียบกับหลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์" ซึ่งพบว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วจะตอบคำถามจากแบบทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจากการได้เห็นและเรียนรู้จริง

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Nanmeebooks Call center: 0-2662-3000 แฟกซ์ 0-2662-0917 website: www.nanmeebooks.com

ติดต่อ ฝ่ายห้องเรียนทดลองวิทย์: sci-classroom@nanmeebooks.com หรือ 0-2662-3000 กด 4319