เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร

ราคา : ฿145.00

เรื่องย่อ

“เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร” เป็นคำบรรยายพระราชนิพนธ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงบรรยายเรื่อง ย่ำแดนมังกร แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตฟังเมื่อปี พ.ศ. 2533 เนื้อหาสาระเปี่ยมด้วยข้อพินิจทรงคุณค่า และครอบคลุม อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจ และซาบซึ้งยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงพระปรีชาสามารถด้านจีนวิทยาอย่างถ่องแท้ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนแต่ละครั้ง ได้เสด็จทอดพระเนตรศิลปวัตถุที่จัดแสดงตามสถานที่สำคัญ รวมถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประเทศจีนในแง่มุมต่างๆ คำบรรยายที่ทรงแสดงในครั้งนั้น จึงไม่ได้มาจากการศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำรับตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมามากอย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่เป็นคำบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจประเทศจีนอย่างแจ้งชัด
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160439720
 • ปีที่พิมพ์
 • 2561
 • ผู้เขียน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จำนวนหน้า
 • 104
 • ขนาด (ซม.)
 • 14.3 x 21 x 0.5
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 150.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160439720

NMB

“ไปต่างประเทศ สภาพแวดล้อมต่างๆ แปลกจากเดิมที่เคยพบเคยเห็นก็จดบันทึกเก็บไว้ แล้วได้มาอ่านมาคิด จะดีกว่าพอเห็นอะไรแล้วปล่อยทิ้งไม่บันทึก พอผ่านไปแล้วก็ลืม ไม่มีประโยชน์อะไรเลย” หลายคนคงเคยอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ‘ย่ำแดนมังกร’ มาแล้ว ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี 2524 หลังจากเสด็จกลับจากการท่องเที่ยวประเทศจีน ทรงตั้งใจเขียนให้เป็นบันทึกการท่องเที่ยวที่ไม่ได้อ้างอิงตำรับตำราใดๆ ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้ ‘ย่ำแดนมังกร’เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และได้ทูลเชิญพระองค์ไปบรรยายให้นักศึกษาฟังเมื่อปี 2533 ‘เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร’จึงมาจากการบรรยายครั้งนั้น ทรงออกตัวว่าไม่ได้เตรียมการบรรยายมาเลย แต่เนื้อหาที่ทรงบรรยายจะทำให้ผู้อ่านทราบเทคนิควิธีที่ทรงใช้ในการเขียน การบันทึกประสบการณ์ รวมทั้งแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนในสมัยนั้น เป็นคำบรรยายที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านจีนวิทยาเป็นอย่างดียิ่ง อ่านเอาเพื่อน 28 มีนาคม

ประวัตินักเขียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง นายกองใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
  พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ

1 รายการ

1 Review(s)
์NMB
4 พฤษภาคม 2018
NMB
“ไปต่างประเทศ สภาพแวดล้อมต่างๆ แปลกจากเดิมที่เคยพบเคยเห็นก็จดบันทึกเก็บไว้ แล้วได้มาอ่านมาคิด จะดีกว่าพอเห็นอะไรแล้วปล่อยทิ้งไม่บันทึก พอผ่านไปแล้วก็ลืม ไม่มีประโยชน์อะไรเลย” หลายคนคงเคยอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ‘ย่ำแดนมังกร’ มาแล้ว ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี 2524 หลังจากเสด็จกลับจากการท่องเที่ยวประเทศจีน ทรงตั้งใจเขียนให้เป็นบันทึกการท่องเที่ยวที่ไม่ได้อ้างอิงตำรับตำราใดๆ ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้ ‘ย่ำแดนมังกร’เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และได้ทูลเชิญพระองค์ไปบรรยายให้นักศึกษาฟังเมื่อปี 2533 ‘เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร’จึงมาจากการบรรยายครั้งนั้น ทรงออกตัวว่าไม่ได้เตรียมการบรรยายมาเลย แต่เนื้อหาที่ทรงบรรยายจะทำให้ผู้อ่านทราบเทคนิควิธีที่ทรงใช้ในการเขียน การบันทึกประสบการณ์ รวมทั้งแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนในสมัยนั้น เป็นคำบรรยายที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านจีนวิทยาเป็นอย่างดียิ่ง อ่านเอาเพื่อน 28 มีนาคม