กรณิศ รัตนามหัทธนะ

ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นไปเรียน Culinary Arts ที่ The Art Institute of California-San Francisco อีกใบ เขียนหนังสือครั้งแรก ปี พ.ศ. 2556 เขียนบทความสารคดีอาหาร และท่องเที่ยว สลับกับทดลองสูตร เพื่อทำตำราอาหาร จึงไป ๆ มา ๆ ระหว่างหน้าเตากับหน้าคอมพิวเตอร์ ความตั้งใจหนึ่งในชีวิตคือเขียนหนังสือเพื่อให้ความรู้