จักษณ์ จันทร

จักษณ์ จันทร์เป็นทั้งนามปากกาและชื่อสกุลจริง เกิดในครอบครัวชาวสวนแถบชานเมืองปราจีนบุรี จบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ทำงานให้กับบริษัทโฆษณาหลายปี พ.ศ.2543 มีผลงานเขียนทั้งบทกวี เรื่องสั้น และนวนิยาย ผลงานเรื่องเชนในสวน ได้รับรา วัลชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทนวนิยายเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่10 ประจำปี 2556