ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมัณฑนศิลป์ฝ่ายออกแบนิเทศน์ศิลป์ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Digital Art ที่ University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลงานมากมายทั้งด้านการออกแบบและวาดภาพประกอบหนังสือพิมพ์ต่างๆ