ชิด ชยากร

ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในบ้านสวนชายเชิงเขาที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เรียนจบปริญญาตรีสามปริญญา ปริญญาโทหนึ่งปริญญา เคยรับราชการครูก่อนเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายปี ด้วยความเบื่อหน่ายงานในระบบ จึงลาออกมาในขณะที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาเมื่อสิ้นปี 2549 ผลงานรวมเล่มที่ผ่านมา เช่น ทายาทขนมต้ม ปริศนา 70 ล้าน และ สึกเสน่หา เป็นต้น ปัจจุบันนอกจากทำงานเขียนแล้ว มีงานประจำคือดูแลร้านขายเครื่องดื่มที่หาดกะตะ หาดกะรน และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างเรียบง่ายและมีความสุข