ช่อเพชร จิตรสกุล เอื้ออาภรณ์และณรงค์ชัย โพธิ์ปริสุทธิ์