ดร.กุลชาติ

อดีตเด็กเหลือขอข้างกองขยะ ไม่ยี่หระต่อชีวิต ผู้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยการลิขิตชีวิตตัวเอง จากเด็กที่สอบได้ที่โหล่ของห้อง เขามานะบากบั่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น สามารถคว้าใบปริญญามากอดได้สำเร็จ เพราะอยากให้แม่มีความสุขและภาคภูมิใจ ปัจจุบัน ดร.กุลชาติ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตตสาหกรรม คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี