ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล คลุกคลีอยู่กับรถยนต์มาตั้งแต่เด็ก เป็นศาสตราภิชานประจำภาควิชาเคมีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นซีอีโอและนักวิทยาศาสตร์ผู้นำพากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นให้ผ่านวิกฤตเสรษฐกิจมาได้อย่างสง่างาม เป็นรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอีกมากมาย