ดาวสอง

ดาวสอง หรือ ศศิธร สุตานันท์ ปัจจุบัน รับราชการครู สอนอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้าน ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเชียนตั้งแต่เด็ก โดยมากจะเขียนเรื่องสั้น ผลงานที่ผ่านมา เรืื่องสั้น แล้วแม่ก็ถูกจับ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลประกวดวรรณกรรม วรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 ร้อยดาว สู่ดาว เรื่องสั้น เสี้ยวหนึ่งของความผูกพัน เมื่อปี 2549 และนวนิยายสำหรับเยาวชน สักครู่กับครูโหล ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 9 ประจำปี 2555