ทวี ชูโรจน์

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นคน ต.เขาเจียก จ.พัทลุง เติบโตใน ครอบครัวชาวนา จบการศึกษาจาก จ.พัทลุงและภาคใต้มาโดยตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน จ.พัทลุง เริ่มต้นหัดเขียนเรื่องสั้นลงวารสาร ฟ้าเมืองไทย ในคอลัมน์ เขาเริ่มต้นที่นี่ และฝึกฝนการเขียนจนได้ตีพิมพ์ในวารสารเรื่อยมา (พ.ศ. 2520-2528) เขียนหนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็ก "ไข่ดำกับเบซำ " ได้รับเลือกเป็นหนังสือในโครงการ “หนังสือห้องสมุดโรงเรียนประถม ศึกษา” ของ สปช. ในปี พ.ศ. 2536 เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นคน ต.เขาเจียก จ.พัทลุง เติบโตใน ครอบครัวชาวนา จบการศึกษาจาก จ.พัทลุงและภาคใต้มาโดยตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน จ.พัทลุง เริ่มต้นหัดเขียนเรื่องสั้นลงวารสาร ฟ้าเมืองไทย ในคอลัมน์ เขาเริ่มต้นที่นี่ และฝึกฝนการเขียนจนได้ตีพิมพ์ในวารสารเรื่อยมา (พ.ศ. 2520-2528) เขียนหนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็ก "ไข่ดำกับเบซำ " ได้รับเลือกเป็นหนังสือในโครงการ “หนังสือห้องสมุดโรงเรียนประถม ศึกษา” ของ สปช. ในปี พ.ศ. 2536