ทวีวัฒน์ โพธิ์รัชต์

เกิดวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2519 จบการศึกษาจากสถาบันราชภัฎพระนคร เอกศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)จากความประทับใจในหนังสือดีๆ มากมายที่ได้อ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้ติดนิสัยรักการอ่าน และใฝ่ฝันถึงการเขียน หนังสือภาพสำหรับเด็กดีๆ หลายต่อหลายเล่มก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากมีโอกาสได้ถ่ายทอดความคิด ความปรารถนาดี ผ่านเรื่องราวสนุกสนานให้เด็กๆ ได้อ่านปัจจุบันผู้เขียนทำงานเกี่ยวกับหนังสือเด็ก และยังมุ่งมั่นหาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานเรื่องใหม่ๆ ต่อไป