นพ.สวีซื่อต๋า , นพ.หยางเสี่ยนหง ,โภชนากรเฉินจือหลิง