นพ.สวี่ซื่อเจี๋ย, พญ.เฉียวเซิ่งหลิน และ โภชนากรเฉินจือหยิน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขNจบแพทยศาสตร์บัณฑิตและวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศนียบัตรการฝังเข็มจากกระทรวงสาธารณสุข และมีผลงานเขียนหนังสือที่ติดอันดับขายดีหลายเล่ม “...เน้นคำแนะนำและเทคนิควิธีการง่าย ๆ ที่สามารถใช้กับตนเองได้Nคำถามคำตอบหลาย ๆ ข้อเป็นคำถามที่สงสัยกันอยู่บ่อย ๆNบ้างก็เป็นคำถามที่ผู้อ่านสามารถค้นพบคำตอบด้วยตนเอง บางคำถามก็ช่วยให้ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง...”