นพ.หวังเจียฉี, พญ.เฉียวเซิ่งหลินและนักโภชนาการหยางเหม่ยหยิง