นฤชา เหมือนใจงาม

ผลงานแล่มใหม่ของ นฤชา เหมือนใจงาม นักเขียนรางวัลชนะเลลิศนานมีบุ๊คส์อวร์ด ปี 2553 จากเรื่อง สัตยาบันเลือด ใฝฝันจะเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนสาขาวารสารศาสตร์ แต่หันเหไปทำงานด้านอื่นหลายอย่าง แม้จะล้มมาหลายครั้ง ก็ไม่ยอมแพ้ มุ่งมั่นตั้งปณิธานว่าจะเอาดีด้านนักเขียนให้ได้