น้องกานต์ หน่อมแน้ม

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ตุ้มเม่งอยากกลับบ้านเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ วิชา PH 475 ภาคนิพนธ์ทางปรัชญาและศาสนา