บุนเสิน แสงมณี

มีผลงานการประพันธ์มากมาย อาทิ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร สารคดี นิทาน และบทบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสั้นนั้นมีจำนวนนับร้อย ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดทั้งระดับประเทศและระดับอาเซียน และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วหลายเรื่อง เป็นนักประพันธ์ที่มุ่งมั่นอุทิศแรงกาย สติปัญญา และวิญญาณในการเขียนเสมอมา