พิศิษฐ รัตนวงศ์

เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันรับราชการ มีความสุขกับการแต่งหนังสือและวาดภาพประกอบสำหรับเด็กและจะมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีผลงานหนังสือนิทานที่ผ่านมาหลายเล่ม เช่น อัศวินน้อยผู้ซื่อสัตย์ แม่เต่าขี้ลืม ต้นหอมไปลอยกระทง ผึ้งน้อยกับพืชกินแมลง