มีน พงษ์ไพบูลย์

ชื่อจริง ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ จบปริญญาตรีจากคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลังจบการษึกษามีโอากาสเดินทางไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมเป็นเวลา 6 เดือน และได้แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเขียนบทสัมภาษณ์และบทความสารคดีท่องเที่ยว ปัจจุบันยังมีผลงานเขียนตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง