ยังแทซอก

เมื่อจบการศึกษาด้านศิลปะกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโซล ยังแทซ็อกเริ่มต้นสอนการเขียนนวนิยายเรื่องสั้นผ่านคอลัมน์วัฒนธรรมทุกเดือน หลังจากเขาได้เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์อีกหลายแห่ง ปัจจุบันเขาทำงานที่บ้านและเขียนบทความและนวนิยายเกี่ยวกับเด็ก