ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น 41 ผู้รักงานเขียนเป็นชีวิต มีผลงานทั้งด้านสารคดีและบันเทิงคดีหลายนามปากกา รวมถึงนวนิยายภายใต้นามปากกา "เข็มพลอย" เริ่มงานขีดเขียนตั้งแต่เรียน ชั้นมัธยมต้น ได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมหลายวาระ เช่น ละเลงครัว เข้ารอบสุดท้ายการประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ประเภทสารคดี รอยวสันต์ ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นและโล่พระราชทานชมนาดบุ๊คไพรซ์ เป็นต้น