วสุวัต

เป็นนามปากกาของชายหนุ่มผู้หลงใหลในตัวอักษร เขาเกิด และเติบโตในจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ก่อน อพยพตนเองเข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นลูกแม่โดม รุ่น 70 ภายหลังสำเร็จการศึกษาจึงหันเหชีวิตเข้ามารับราชการทหาร เป็นลูกทัพฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีผลงานรวมเล่มในนามปากกา “วสุวัต” คือสารคดีว่าด้วยการเดินทางเล่มแรกในชีวิต ในชื่อ “จาก เจ้าพระยาสู่สาละวิน เชียงตุงในกระแสธารแห่งกาลเวลา”