วิภาดา สุทธิโรจน์

วิภาดา สุทธิโรจน์ (ครูแบ๋ม) -จบการศึกษาระดับประถมจาก รร.ทุ่งมหาเมฆ -จบการศึกษาระดับมัธยมจาก รร.สตรีศรีสุริโยทัย -จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากจุฬาฯ -จบ ป.โท จากจุฬาฯ -เคยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รางวัลแว่นแก้ว ประเภทนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่องแน็กกี้ มังกรใจดี