สองขา

สองขาเป็นคนกรุงเทพฯ เรียนจบปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตขางเขน จบปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน นิวยอร์ก เคยเป็นครูที่เมืองไทย อเมริกา และอิสราเอล สองขาชอบทำงานกับเด็กๆทั้งเด็กอนุบาล เด็กประถม และเด็กพิเศษ รักการเขียนหนังสือเด็ก มีผลงานแล้ว 83 เล่ม